Doktor filozofie (Ph.D.) v přírodovědném vzdělávání

Všeobecné informace

Přečtěte si více o tomto programu na stránkách školy

Popis programu

118443_UAEUlogo2.jpg

Doktor filozofie (Ph.D.) Koncentrace: přírodovědné vzdělávání

Ph.D. koncentrace v přírodovědném vzdělávání vyžaduje minimálně 60 kreditních hodin, 30 z nich má dokončit disertační práci. Požadavek na titul bude splněn na plný úvazek, kde studenti mohou dokončit program asi za 3,5 akademického roku. Hlavním cílem koncentrace přírodovědného vzdělávání je připravit studenty doktorského studia na vedoucí pozice v přírodovědném vzdělávání jako školitelé a učitelé na různých úrovních vzdělávání. Mezi další cíle patří připravit studenty na prokázání vědeckých a výzkumných znalostí v přírodovědném vzdělávání; navrhovat učební osnovy a vzdělávací strategie, které vyhovují různým studentům; porozumět a uplatňovat etické a právní normy ve své specializaci rozvíjet různé komunikační dovednosti; a prokázat produktivní a komplexní znalosti výukových teorií a metod výuky v oblasti jejich specializace. Nejdůležitější součástí přípravy studentů doktorského studia přírodovědných předmětů k dosažení těchto cílů je podpora jejich zapojení do široké škály zkušeností, které poskytnou rozsáhlou, vyváženou a personalizovanou formu profesního rozvoje.

Koncentrace doktora (Ph.D.): Matematická výchova

Ph.D. koncentrace v matematické výchově vyžaduje minimálně 60 kreditních hodin včetně 30 kreditních hodin disertační práce. Požadavek na titul bude splněn na plný úvazek, kde studenti mohou dokončit program asi za 3,5 akademického roku. Hlavním cílem koncentrace matematické výchovy je rozvíjet pedagogy s porozuměním matematice a jejímu vyučování a učení a připravit je na práci jako vědci nebo odborníci v oblasti politiky. Doktorandi navíc prokáží odborné znalosti v oblasti navrhování a provádění kurikula a výukových intervencí, které vyhovují VŠE studentům. V rámci tohoto programu budou studenti doktorského studia zapojeni do celé řady zkušeností, které se zaměřují na učení a výuku, porozumění, matematickou komunikaci, technologii a účast na navrhování a provádění kvalitativních a kvantitativních výzkumných studií.

Doktor filozofie (Ph.D.) Koncentrace: Výuka jazyka a gramotnosti

Ph.D. koncentrace ve výuce jazykové a gramotnosti vyžaduje minimálně 60 kreditních hodin včetně 30 kreditních hodin disertační práce a 30 kreditních hodin v kurzu. Požadavky na titul budou splněny na plný úvazek, kde studenti mohou dokončit program asi za 3,5 akademického roku. Hlavním cílem koncentrace jazykového a gramotného vzdělávání je rozvoj pedagogů s porozuměním jazykovému a gramotnému vzdělávání a dosažení epistemologického základu v této oblasti, jakož i komplexní porozumění propojenosti jazykové a gramotné výchovy ve výuce a učení, které připraví je na práci akademického odborníka, výzkumného pracovníka nebo odborníka na politiku. Doktorandi navíc prokáží odborné znalosti v oblasti navrhování a provádění kurikulárních a instruktážních intervencí a získají odborné znalosti v uplatňování a hodnocení vhodných výzkumných metodik, které informují o nejnovějším vývoji v oblasti gramotnosti a jazykového vzdělávání a vzdělávání učitelů. V rámci tohoto programu budou studenti doktorského studia vybaveni solidním zázemím v učebních osnovách a výuce, gramotnosti, lingvistice, učení a osvojování prvního a druhého jazyka, vývoji a hodnocení jazyka, kvalitativních a kvantitativních výzkumných metod a analýz.

UAEU se nyní řadí na první místo v SAE na základě žebříčku Times Higher Education Ranking! Jsme také # 5 na Středním východě, # 49. v Asii a # 70 v žebříčku Young University Ranking 2019.

Výukové programy programu

Po úspěšném dokončení tohoto programu budou studenti schopni:

 • Demonstrovat šíři znalostí v oboru a postupovat, důkladné znalosti v poddisciplíně nebo oblasti specializace.
 • Provádějte a hájte originální výzkumnou práci v oborech, které přispěly k novým lidským znalostem.
 • Identifikovat, kriticky analyzovat a vysvětlit otevřené problémy ve svých oborech a aplikovat relevantní výzkumnou metodologii pro nalezení možného řešení.
 • Ústně a písemně sdělte hlavní zásady svého oboru a své práce ústně a písemně fakultě, svým vrstevníkům a laické veřejnosti.
 • Identifikujte oblasti, ve kterých mohou v jejich oboru nastat etické problémy, a formulovat strategie ke zmírnění situací souvisejících s etickými problémy v jejich profesi.
 • Demonstrujte vhled do přenositelné povahy výzkumných dovedností do jiných pracovních prostředí a do rozsahu profesních příležitostí, které mají k dispozici v akademické obci i mimo ni.

Ph.D. Stipendium (všechny národnosti) na plný úvazek

Účelem „Ph.D.“ „Stipendium“ je přijímat vysoce výkonné postgraduální studenty v některých velkých společnostech na UAEU a poskytovat jim plnou a nepřetržitou finanční podporu pro pokračování v postgraduálním studiu na UAEU.

Způsobilost studenta

 • Mít GPA ≥ 3,5 / 4,0 v magisterském stupni.
 • Skóre 6,5 nebo vyšší na akademické zkoušce IELTS nebo rovnocenné.
 • Nemáte žádné zaměstnání ani jiné finanční sponzorství.
 • Disertační práce v jednom z prioritních sektorů SAE (obnovitelná energie, doprava, vzdělávání, zdraví, voda, technologie, vesmír).
 • Seznamte se s Ph.D. požadavky na přijetí.

Výhody

 • Úplné vzdání se výuky.
 • Měsíční Stipend.
 • Zdravotní pojištění (v případě potřeby).
 • Extra bonus:
  • Až 3 000 AED z externího výzkumného projektu supervizora, nebo
  • Až AED 2 000 z interního výzkumného projektu supervizora.

Doba trvání

4 roky

Povinnosti a očekávání

 • Udržujte GPA ≥ 3,3 na Ph.D. úroveň.
 • Zapsat se na plný úvazek (minimálně 9 kreditů / semestr) na Ph.D. úroveň.
 • Být k dispozici na UAEU na plný úvazek.
 • Závazek minimálně 40 hodin týdně takto:
  • Během prvních 3 semestrů aktivního zápisu: 35 hodin / týden na kurzy a / nebo výzkumný projekt 5 hodin / týden jako asistent pro postgraduální studium (GTA) nebo postgraduální administrativní asistent (GAA).
  • Po 3 semestrech aktivního zápisu: 30 hodin / týden na kurzech a / nebo výzkumných projektech 10 hodin / týden jako asistent pro postgraduální studium (GTA) nebo postgraduální administrativní asistent (GAA).

Ph.D. Společenstvo (všechny národnosti) na plný úvazek

Účelem „Ph.D.“ Fellowship ”je přijímat vysoce výkonné postgraduální studenty v některých velkých společnostech na UAEU a poskytovat jim plnou a nepřetržitou finanční podporu pro pokračování v postgraduálním studiu na UAEU.

Způsobilost studenta

 • Mít GPA ≥ 3,3 / 4,0 v magisterském stupni.
 • Skóre 6,5 nebo vyšší na akademické zkoušce IELTS nebo rovnocenné.
 • Nemáte žádné zaměstnání ani jiné finanční sponzorství.
 • Disertační práce v jednom z prioritních sektorů SAE (obnovitelná energie, doprava, vzdělávání, zdraví, voda, technologie, vesmír).
 • Seznamte se s Ph.D. požadavky na přijetí.

Výhody

a) Plné balení:

 • Úplné vzdání se výuky.
 • Měsíční Stipend:
 • Zdravotní pojištění (v případě potřeby).
 • Extra bonus:
  • Až 3 000 AED z externího výzkumného projektu supervizora, nebo
  • Až AED 2 000 z interního výzkumného projektu supervizora.

b) Základní balíček:

 • Úplné vzdání se výuky.
 • Zdravotní pojištění (v případě potřeby).
 • Další práce (volitelné) jako asistent pro postgraduální vzdělávání (GTA) nebo administrativní asistent (GAA) až do 20 hodin týdně po dostupnosti na vysoké škole nebo na vysoké škole postgraduálního studia (až do výše 4 000 AED).
 • Extra bonus:
  • Až 3 000 AED z externího výzkumného projektu supervizora, nebo
  • Až AED 2 000 z interního výzkumného projektu supervizora.

Doba trvání

4 roky

Povinnosti a očekávání

 • Udržujte GPA ≥ 3,0 na Ph.D. úroveň.
 • Zapsáno na plný úvazek (minimálně 9 kreditů / semestr).
 • Být k dispozici na UAEU na plný úvazek.
 • Závazek minimálně 40 hodin týdně takto:
  • Během prvních 3 semestrů aktivního zápisu: 35 hodin / týden na kurzy a / nebo výzkumný projekt 5 hodin / týden jako asistent pro postgraduální studium (GTA) nebo postgraduální administrativní asistent (GAA).
  • Po 3 semestrech aktivního zápisu: 30 hodin / týden na kurzech a / nebo výzkumných projektech 10 hodin / týden jako asistent pro postgraduální studium (GTA) nebo postgraduální administrativní asistent (GAA).

Ph.D. Výplata školného (všechny národnosti) na částečný nebo plný úvazek

Účelem „Ph.D.“ Výplata za výuku “je nábor vysoce dosažitelných absolventů vysokých škol, kteří jsou zaměstnáni a chtějí pokračovat v postgraduálním studiu na UAEU na částečný úvazek.

Způsobilost studenta

 • Mít GPA ≥ 3,0 / 4,0 v magisterském stupni.
 • Plaťte školné Ph.D. program.
 • Dávejte přednost disertační práci v jednom z prioritních sektorů SAE (obnovitelná energie, doprava, vzdělávání, zdraví, voda, technologie, vesmír).
 • Seznamte se s Ph.D. požadavky na přijetí.

Výhody

 • Volitelná práce jako asistent pro postgraduální výuku (GTA) nebo administrativní asistent pro postgraduální studium (GAA) až 10 hodin týdně po dostupnosti na vysoké škole nebo na vysoké škole postgraduálního studia (do AED 2 000).
 • Extra bonus:
  • Až 3 000 AED z externího výzkumného projektu supervizora, nebo
  • Až AED 2 000 z interního výzkumného projektu supervizora.

Doba trvání

4 - 6 let

Povinnosti a očekávání

 • Udržujte GPA ≥ 3,0 na Ph.D. úroveň.
 • Zapsáno minimálně 6 kreditů / semestr.
 • Uchazeč může být zaměstnancem a pracovat mimo UAE University.
 • Žadatel může mít externí finanční sponzorství od jakékoli organizace.

Cena za přátelství

Očekává se, že studenti získají cenu za zásluhy, budou mít vysoké akademické vzdělání a budou si udržovat akademický úspěch na UAEU. Cena Merit Fellowship Award nabízí finanční pomoc ve formě částečného vzdání se výuky kvalifikovaným studentům. Studenti v STEM a strategických oblastech země (obnovitelná energie, doprava, zdraví, vodní zdroje, technologie, vesmír) budou mít prioritu.

Způsobilost studenta:

 • Mají vynikající akademické postavení (GPA ≥ 3,6 / 4,0).
 • Během studie na UAEU udržujte GPA ≥ 3,6 / 4,0.
 • Nemají žádné další finanční sponzorství ani ocenění.

Výhody:

 • 50% sleva na školné.

Doba trvání:

 • Platí do ukončení studia, dokud student dodržuje podmínky způsobilosti studenta.

Více informací

Užitečné odkazy

Poslední aktualizace Dub 2020

Informace o škole

The United Arab Emirates University (UAEU) is a comprehensive, research-intensive university enrolling approximately 13,900 students, with more than 900 faculty and 65,000 alumni holding key positions ... Čtěte více

The United Arab Emirates University (UAEU) is a comprehensive, research-intensive university enrolling approximately 13,900 students, with more than 900 faculty and 65,000 alumni holding key positions in government, industry, commerce, and all business areas throughout the region. Méně
Abu Dhabi , Al Ain , Dubaj + 2 Více Méně