Doktor filozofie (PhD) v oboru neurovědy

Všeobecné informace

Popis programu

Postgraduální program v oboru neurovědy klade důraz na multidisciplinární přístup k pochopení struktury a funkce normálního a nemocného nervového systému. Rozmanitost výzkumu zastoupeného v tomto programu zahrnuje oblasti zaměření od molekulární neurovědy a systémové neurobiologie až po funkční neurovědu.

Molekulární neurověda zahrnuje biochemické výzkumy na buněčné a molekulární úrovni a zahrnuje studie na neurotransmiterových systémech, farmakologii neurotransmise, interakce léků s receptory, genovou regulaci, molekulární biologii neurologických onemocnění a mechanismy signální transdukce. Systémová neurobiologie zahrnuje studie multi-neuronových sítí, které sahají od nervových obvodů, které jsou základem kontroly srdečních a respiračních funkcí, až po mechanismy endokrinní kontroly, stresu a bolesti.

Funkční neurověda zahrnuje disciplíny neurologie, biologické psychologie a behaviorální neurovědy. Studenti postgraduálního programu v oboru neurovědy jsou vystaveni všem oblastem zaměření, což poskytuje silný interdisciplinární základ, na kterém lze stavět komplexní a inovativní výzkumné programy.

Interdisciplinární povaha magisterského programu v oboru neurovědy poskytuje studentům šíři znalostí a technické prozíravosti, která je na dnešním konkurenčním trhu práce velmi žádaná.

Neurovědy Ph.D. Program je součástí zastřešujícího programu Absolventský program v biomedicínských vědách (GPiBS). Navštivte stránku GPiBS, kde najdete informace o programu a bezplatném procesu podávání žádostí.

Poslední aktualizace Led 2021

Stipendium Keystone

Objevte, jaké možnosti vám může nabídnout naše stipendium

Informace o škole

Advancing healthcare, medical education, and research for Oklahoma and our region. When you choose OU Health as your preferred healthcare partner, you and your family benefit from top-quality care and ... Čtěte více

Advancing healthcare, medical education, and research for Oklahoma and our region. When you choose OU Health as your preferred healthcare partner, you and your family benefit from top-quality care and compassionate, highly skilled providers in a wide range of health services. Your care team members will be physicians and others with sophisticated medical training who also teach the next generation of health professionals. Many of these specialists help pioneer scientific research that improves healthcare options and leads to better outcomes for you, our community, and our region. No matter your age or stage of life, you can trust the healthcare professionals at OU Health to collaborate with you for the comprehensive care and specific services you need. Méně
Město Oklahoma