Doktor filozofie

Všeobecné informace

Popis programu

Carroll Ph.D. program je určen pro muže a ženy povolané Bohem do povolání výzkumu a výuky v teologické ministerské praxi. Umožňuje také studentům rozvíjet pocit závazku k povolání teologického stipendia ve výuce, učení a výzkumu.

Vstup do tohoto programu je rozšířen pouze na osoby, které prokázaly intelektuální schopnosti, přípravu a motivaci pro vědecké povolání. Úspěšné absolvování tohoto kurzu vyžaduje, aby student prokázal: komplexní znalosti vybrané disciplíny religionistiky; schopnost kritického myšlení a hodnocení; kompetence zapojit se do původního výzkumu a psaní, které podporují teologické porozumění v zájmu církve, akademie a společnosti; šíře znalostí v jiných akademických oborech; a smysl a odhodlání k povolání teologického stipendia v jeho dimenzích výzkumu, učení, výuky, oddanosti Bohu a celoživotního správcovství.

Poslední aktualizace Led 2021

Stipendium Keystone

Objevte, jaké možnosti vám může nabídnout naše stipendium

Informace o škole

B.H. Carroll Theological Institute is a graduate school dedicated to equipping men and women called to serve Christ in His church's diverse and global ministries. Founded in 2004, Carroll is reinventi ... Čtěte více

B.H. Carroll Theological Institute is a graduate school dedicated to equipping men and women called to serve Christ in His church's diverse and global ministries. Founded in 2004, Carroll is reinventing seminary education for the Twenty-First Century. Méně