Informace o PhD a znalostní management

Všeobecné informace

Popis programu

informatics01

PhD Informační a znalostní management

Hlavní výzkumná témata jsou Informační systémy metodiky, pokročilé techniky v informační a znalostní zpracování, Ambi absolventa doktorského studia v oblasti informačních a řízení znalostí je teoreticky dobře připravený odborník schopný koncepčního myšlení. Je schopen analyzovat informace a znalosti potřeb organizací, designu a řídit vývoj systémů účinně podporují firemní knowldege.

Přijímací Požadavky na kandidáta

Kandidát musí mít magisterský titul absolventa specializující se na ekonomii nebo informatiky nebo jinému velmi podobnému oboru. V oblasti ekonomiky je zapotřebí kandidát dosáhnout vysokoškolské porozumění v makro i mikro-ekonomie, podnikové ekonomiky a jednotlivých základních ekonomických disciplín, jakož i použití technických, programování a komunikačních dovedností v oblasti řízení; způsoby získávání informací z informačních zdrojů.

Také požadujeme aktivní znalost angličtiny a pasivní znalost jednoho dalšího cizího jazyka.

informatics02Organizace

Studie následovat společné studijní a zkušební řád doktorského studijního programu. Konkrétní organizační problémy, které mohou nastat, jsou zde diskutovány ve větším detailu. Studijní program je koncipován tak, aby studenti z každého ze dvou uvedených oborech absolvovat povinné společné základy skládající se ze čtyř témat:

  • Vybrané otázky z teorie ekonomiky
  • obecné teorie systémů
  • statistické a matematické metody v řízení
  • informační a znalostní systémy

Student bere na nejméně dvě další předměty kromě toho společný základní, které jsou blízko ke zvolenému oboru svého studia.Maturitní Požadavky

  • 180 kreditů nebo více
  • obhajoba disertační práce
  • absolvování státní doktorské zkoušky
  • Doba trvání programu: 4 roky
  • Školné za jeden akademický rok: 4000 EUR.
  • Uzávěrka pro podání přihlášek: 31.března
Poslední aktualizace Bře 2020

Informace o škole

University Of Hradec Králové Faculty of Informatics and ManagementFaculty of Informatics and Management was founded in 1993, and since then it has become a sought-after institution due to its expert a ... Čtěte více

University Of Hradec Králové Faculty of Informatics and ManagementFaculty of Informatics and Management was founded in 1993, and since then it has become a sought-after institution due to its expert academic staff, dynamic development and attractive offer of study programmes in the field of informatics and management. Méně
Hradec Králové