Ph.D. v chemickém a procesním inženýrství: Environmentální inženýrství

Všeobecné informace

Popis programu

Fakulta chemické technologie

  • Studijní obor: Environmentální inženýrství
  • Studijní program: Chemické a procesní inženýrství
  • Forma studia: kombinovaná / prezenční
  • Standardní délka studia: 4 roky
  • Počet přidělených kreditů ECTS: Studium není založeno na zápočtu
  • Absolvování: Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce
  • Školné (za akademický rok): maximálně 4 900 EUR

Tento doktorský program vzdělává a školí studenty, aby se stali specialisty na environmentální inženýrství. Absolventi jsou vysoce kvalifikovaní odborníci specializující se na ochranu životního prostředí a chemického inženýrství. Studenti získají znalosti a budou schopni tvořivě zpracovat a řešit složité úkoly v oblasti environmentálního inženýrství. Absolventi rozvíjejí výzkumné projekty týkající se chemických, potravinářských a biotechnologických postupů. Tento doktorský program připravuje studenty na samostatnou a kreativní vědeckovýzkumnou práci v oblasti ochrany životního prostředí a chemického a procesního inženýrství se zaměřením na udržitelný rozvoj. Studenti pracují na teoretickém a experimentálním výzkumu pomocí pokročilých výzkumných technik a moderních metod matematického modelování.

Poslední aktualizace Říjen 2019

Informace o škole

The University of Pardubice is one of 26 public higher education institutions in the Czech Republic and the only university in the Pardubice Region. As an internationally respected center of learning, ... Čtěte více

The University of Pardubice is one of 26 public higher education institutions in the Czech Republic and the only university in the Pardubice Region. As an internationally respected center of learning, the University wishes to contribute continually to the development of scientific knowledge, creative human potential and advanced technologies to improve the quality of life and prosperity of the society. As the only tertiary education institution of the university type in the Pardubice Region, it wants to be a modern public university open in sharing and exchanging information and dynamically developing in contact with the surrounding world. Méně