Ph.D. v chemii a technologii materiálů: Inženýrství energetických materiálů

Všeobecné informace

Popis programu

Fakulta chemické technologie

  • Obor: Inženýrství energetických materiálů

Studijní program: Chemie a technologie materiálů

  • Forma studia: kombinovaná / prezenční
  • Standardní délka studia: 4 roky
  • Počet přidělených kreditů ECTS: Studium není založeno na zápočtu
  • Absolvování: Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce
  • Školné (za akademický rok): maximálně 4 900 EUR

Doktorské studium v oboru doktorského studia inženýrských energetických materiálů (EEM) je zaměřeno na absolventy vysokých škol kompatibilních magisterských studijních programů (chemie, chemické inženýrství, chemická technologie, fyzika, strojírenství, vojenské technologie atd.). Studie jsou zaměřeny na vědecký výzkum a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo vývoje. V prezenční i kombinované formě studia jsou studenti individuálně vedeni školitelem a vzděláváni podle schválených témat doktorských prací. Studie se zaměřují především na fyziku exploze, na chemii a chemickou technologii jednotlivých energetických materiálů (vysoké výbušniny, pohonné hmoty, pyrotechnické výrobky a složení) a na bezpečnostní inženýrství chemické výroby.

Cílem studia je vést studenty k samostatné tvůrčí výzkumné práci v oblasti výbušné fyziky, chemie a technologie energetických materiálů a bezpečnostního inženýrství. Absolvent lze charakterizovat jako vysoce kvalifikovaného odborníka, který je schopen zajistit vývoj nových procesů, produktů a legislativy, včetně zavedení výstupů této činnosti do technické, technologické a legislativní praxe. Absolventi najdou uplatnění ve výzkumných ústavech, v obranném, těžebním a chemickém průmyslu, v armádě, policii a ve státní správě.

Doktorské studium je realizováno podle individuálního studijního plánu. Kromě studijního tématu doktorských prací na míru obsahuje plán nejméně čtyři předměty. Povinné jsou dva předměty: anglický jazyk a pokročilá fyzika exploze. Ze seznamu akreditovaných předmětů, které mají tematicky blízký vztah k tématu doktorských prací, jsou vybrány alespoň dva povinné předměty.

Poslední aktualizace Říjen 2019

Informace o škole

The University of Pardubice is one of 26 public higher education institutions in the Czech Republic and the only university in the Pardubice Region. As an internationally respected center of learning, ... Čtěte více

The University of Pardubice is one of 26 public higher education institutions in the Czech Republic and the only university in the Pardubice Region. As an internationally respected center of learning, the University wishes to contribute continually to the development of scientific knowledge, creative human potential and advanced technologies to improve the quality of life and prosperity of the society. As the only tertiary education institution of the university type in the Pardubice Region, it wants to be a modern public university open in sharing and exchanging information and dynamically developing in contact with the surrounding world. Méně