Ph.D. v dopravní technologii a managementu

Všeobecné informace

Popis programu

Fakulta dopravní techniky

Studijní program: Dopravní technologie a management

  • Forma studia: kombinovaná / prezenční
  • Standardní délka studia: 3 roky
  • Počet přidělených kreditů ECTS: Studium není založeno na zápočtu
  • Absolvování: Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce
  • Školné (za akademický rok): Maximálně 3 900 EUR

Tento program je navržen tak, aby studentům poskytl teoretické a metodologické základy v oblasti dopravní techniky a managementu. Prohloubí znalosti studentů o interakci mezi teorií a praxí, o bezpečnosti a udržitelnosti navrhovaných řešení v technických, technologických a metodických oblastech. Cílem programu je vybavit studenty analýzou složitých problémů v oblasti dopravní techniky a managementu. Pomocí matematiky, logistických systémů, modelování technologických procesů, datových struktur, algoritmů a dalších metod budou studenti schopni dospět k odpovídajícím řešením. Fakulta dopravního inženýrství nabízí studentům možnost praktických zkušeností v moderních výzkumných zařízeních a zařízeních odrážejících nejnovější technologie. Studenti budou schopni se specializovat na konkrétní aspekt dopravního inženýrství a zároveň mít přehled o vzájemném působení různých vzájemně propojených oborů. Kromě toho existuje úzká spolupráce s různými českými a mezinárodními společnostmi, jako jsou Škoda Auto, Siemens, CZ LOKO a Enteria, což zajišťuje, že veškerá práce je relevantní a použitelná pro řešení skutečných problémů. Město Pardubice nabízí bezpečný a cenově dostupný životní styl a snadný přístup do hlavních měst v Evropě. V rámci studia mohou studenti také spolupracovat s mezinárodními partnery ve formě výzkumu, publikací nebo návštěv. Očekává se, že studenti doktorského studia absolvují mezinárodní stáž v délce nejméně jednoho měsíce.

Poslední aktualizace Dub 2020

Informace o škole

The University of Pardubice is one of 26 public higher education institutions in the Czech Republic and the only university in the Pardubice Region. As an internationally respected center of learning, ... Čtěte více

The University of Pardubice is one of 26 public higher education institutions in the Czech Republic and the only university in the Pardubice Region. As an internationally respected center of learning, the University wishes to contribute continually to the development of scientific knowledge, creative human potential, and advanced technologies to improve the quality of life and prosperity of the society. As the only tertiary education institution of the university type in the Pardubice Region, it wants to be a modern public university open in sharing and exchanging information and dynamically developing in contact with the surrounding world. Méně