Doktorské studium

Absolventi navazujícího magisterského studijního programu mají možnost rozšířit své znalosti v doktorském studiu na Elektrotechnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. Tento titul je třetím nejvyšším stupněm vysokoškolského studia, je na plný úvazek a jeho standardní délka je 4 roky (maximální délka studia je 6 let).

Studium se řídí Studijním a zkušebním řádem Západočeské univerzity v Plzni. Každý student má svůj individuální studijní plán a je veden školitelem, na kterého se student ucházel o téma doktorského studia. Studentům v prezenční formě studia je poskytováno stipendium.

Státní doktorská zkouška je složena během studia nejpozději do dvou let po zahájení programu. Studie končí obhajobou disertační práce. Absolventům studia je udělen akademický titul „doktor“ (ve zkratce „Ph.D.“ uvedený za jménem). Všechny doktorské kurzy lze také studovat v angličtině na FEL v Plzni.

122597__MG_5218_rets_vyrezobnoveny_text_en.jpg

Ve studijním programu „Elektrotechnika a informatika“ (EaI) nabízíme následující obory:

  • Elektrická energetika (DEEN) - na plný úvazek
  • Elektronika (DELN) - na plný úvazek
  • Elektrotechnika (DELT) - na plný úvazek

5 důvodů, proč bych měl studovat doktorské studium na FEI v Plzni:

  1. Možnost připojit se k týmu FEE / RICE a získat práci během studia v jedinečných mezinárodně uznávaných týmech FEE / RICE.
  2. Možnost učit se od supervizorů, kteří jsou světově uznávanými odborníky. Spolupráce s nimi vám poskytne reference o práci, která by jinak byla pro vás nepřístupná.
  3. Spolupráce na světové špičce R
  4. Možnost cestovat po celém světě. Získáte zajímavé kontakty a setkáte se s významnými osobnostmi na mezinárodních konferencích a stážích.
  5. Stipendium až 15 000 Kč měsíčně, které lze zvýšit výkonnostními bonusy v podobě mimořádného stipendia a případně bonusy z projektů, na kterých budete pracovat.

Jaká je standardní délka studia?

4 roky.

Mám nárok na kolej?

Ano, studenti doktorského studia mají možnost být ubytováni v koleji. Kromě toho máte nárok na stejné studentské výhody jako studenti bakalářského nebo magisterského studia.

Jaké jsou povinnosti během studie?

Povinnosti jsou vždy definovány individuálně pro každý Ph.D. student. Během studia budete pracovat na vybraném úkolu výzkumu a zapojit se do mnoha vědeckých projektů. Obvykle složíte pět odborných zkoušek, které doplní vaše profesionální dovednosti, aby se úspěšně zvládlo vaše odborné téma. Zapojíte se do práce se studenty, zveřejníte výsledky své vědecké práce. Cestujete a navštěvujete profesionální stáž na prestižním zahraničním pracovišti.

Mohu během studia změnit formu studia, téma disertační práce a svého vedoucího?

Ano, student může přejít z denního studia na kombinovaný a naopak. Může také změnit předmět disertační práce a školitele, ale všechny změny musí být schváleny a projednány doktorskou studijní radou FEE nebo vědeckou radou FEE.

Postup při podávání žádostí

Celý postup přihlášky je popsán zde:

https://www.fel.zcu.cz/en/applicants/doctoral/podani_prihlasky/

Program se vyučuje na:
  • Angličtina
  • čeština
Poslední aktualizace Říjen 15, 2019
Tento kurz je Studium v kampusu
Start Date
Zář 2020
Duration
4 let
Denní studium
Price
- je vyučován zdarma, bez poplatků. Kromě toho, všichni Ph.D. studentům se uděluje stipendium.
Deadline
Říj 29, 2019
Calls are open three times a year (October, February, June). Standard recommended date is end of September.
Podle místa
Podle data
Start Date
Zář 2020
End Date
Srp 2024
Termín odevzdání přihlášek
Říj 29, 2019
Calls are open three times a year (October, February, June). Standard recommended date is end of September.

Zář 2020

Location
Termín odevzdání přihlášek
Říj 29, 2019
Calls are open three times a year (October, February, June). Standard recommended date is end of September.
End Date
Srp 2024

RICE R&D center laboratories

Faculty of Electrical Engineering

Pilsen, Czech Republic