Ph.D. v informatice a systémovém inženýrství: Informatika ve veřejné správě

Všeobecné informace

Popis programu

Ekonomicko-správní fakulta

  • Studijní obor: Informatika ve veřejné správě

Studijní program: Informatika a systémové inženýrství

  • Forma studia: kombinovaná / prezenční
  • Standardní délka studia: 4 roky
  • Počet přidělených kreditů ECTS: 180
  • Absolvování: Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práce
  • Školné (za akademický rok): maximálně 3 500 EUR

Doktorand v oboru IT ve veřejné správě, studijní program informatika, školí studenty, aby se stali vysoce kvalifikovanými odborníky, kteří jsou schopni navrhovat, realizovat, profesionálně rozvíjet a aplikovat informace týkající se komunikačních technologií. Studenti se učí používat při svém rozhodování moderní počítačové metody. Absolventi získají znalosti o IT tokech a ekonomických procesech v organizacích a institucích. Absolventi rozumí informačním a komunikačním technologiím a mají základy v těchto technologiích, které jim umožňují kreativně aplikovat tyto znalosti. Výzkum a vědecká činnost jsou klíčovými prvky tohoto studijního programu. Absolvent je schopen řídit proces navrhování a vytváření IT systémů, včetně zabezpečení dat a informací; Absolventi jsou schopni aplikovat geografické informační systémy a jsou přesvědčeni, že se rozhodují na všech úrovních veřejné správy.

Poslední aktualizace Listopad 2019

Informace o škole

The University of Pardubice is one of 26 public higher education institutions in the Czech Republic and the only university in the Pardubice Region. As an internationally respected center of learning, ... Čtěte více

The University of Pardubice is one of 26 public higher education institutions in the Czech Republic and the only university in the Pardubice Region. As an internationally respected center of learning, the University wishes to contribute continually to the development of scientific knowledge, creative human potential and advanced technologies to improve the quality of life and prosperity of the society. As the only tertiary education institution of the university type in the Pardubice Region, it wants to be a modern public university open in sharing and exchanging information and dynamically developing in contact with the surrounding world. Méně