Ph.D. ve fyzice, Zemi a vědách o materiálech

Všeobecné informace

Popis programu

120454_biblio_950x350.jpg

Oblast: Fyzika, Země a Materiálové vědy

 • Fyzika
 • Fyzikální a chemické procesy v zemských systémech
 • Materiálové vědy

Fyzika

Fyzika kondenzovaných látek

 • Mnoho těl teorie Ultracold Matter
 • Supravodivost v nanoscale: teorie, simulace a experimenty
 • Teorie elektrodotvorné superfluidity v grafenových zařízeních
 • BCS-BEC Crossover ve vícesložkových superfluidech a supravodičích

Experimentální fyzika

 • Hmota v extrémních podmínkách
 • Fyzika povrchů, rozhraní a nanosized systémy
 • Fyzika, astrofyzika a kosmologie s gravitačními vlnami
 • Měkká hmota, brýle, kapaliny a kapalná řešení
 • Synchrotronové záření a pokročilé zdroje záření

Vzdělávání fyziky

Teoretická a výpočetní fyzika

 • Aktivní hmota, Brownův pohyb, bakteriální pohyb
 • Počítačové simulace pro molekulární modelování a spektroskopii
 • Soft Matter, Clustering, Non-equilibrium Physics, Transportní vlastnosti

Fyzikální a chemické procesy v zemských systémech

Procesy krusty

 • Zemětřesení
 • Chyby a zlomeniny
 • Proudění tekutin
 • Přírodní rizika a snižování rizik
 • Sedimentární pánve
 • Tektonika

120493_totmic.jpg

Procesy zemského povrchu

 • Klimatologie
 • Geo-archeologie
 • Geomorfologie
 • Hydrogeologie
 • Neek tektonika

Procesy s vysokou teplotou a teplotou

 • Kinetika krystalizace
 • Minerální a tavné struktury
 • Volcanism a magmatic Volatiles
 • Recyklace odpadů

Geovědní vzdělávání

Materiálové vědy

Výroba a zpracování materiálů

 • Materiály pro získávání a skladování energie
 • Materiály Upotřebené z odpadu
 • Kovy, slitiny a supravodiče

Pokročilá charakterizace materiálu

 • Jemná analýza materiálů pro kulturní dědictví
 • Aplikace synchrotronových radiačních technik na pokročilé materiály
 • Transportní, elektronové a strukturní vlastnosti supravodičů
 • Materiály v extrémních podmínkách

Kompozity a hybridní materiály

 • Biomateriály a biokompatibilní materiály
 • Nanomateriály
 • Oxidy a kompozity pro elektrody a zařízení
Poslední aktualizace Bře 2020

Informace o škole

UNICAM has instituted an International School of Advanced Studies with the objective of increasing the internationalisation of Doctoral education.

UNICAM has instituted an International School of Advanced Studies with the objective of increasing the internationalisation of Doctoral education. Méně