PhD Podniková ekonomika a management (anglicky)

University of Economics Prague - Faculty of Business Administration

Popis programu

Read the Official Description

EFMD Equis Accredited

PhD Podniková ekonomika a management (anglicky)

University of Economics Prague - Faculty of Business Administration

PhD Podniková ekonomika a management (angličtina)

V oboru Podniková ekonomika a management, výzkumnou činnost doktorandů jsou zaměřeny na takových tématech jako nové teorie ekonomické organizace; nové směry v měření výkonnosti podniku; Obchodní strategie v evropském kontextu; dopady globalizace na vedení podniku; restrukturalizace a revitalizace podniků; inovační a finanční strategie multinacionálních firem; formy spolupráce v mezinárodním podnikatelském prostředí; joint-nadnárodních společností; Vedení společnosti; a další, související, záležitosti. Struktura programu je následující:Blok A: Předměty společné celé škole:

  • Ekonomie (mikroekonomie-makroekonomie)Blok B1: Pobočky povinné předměty:

  • Metody výzkumu pro manažery
  • Statistické metody pro vědecký výzkum *
  • Kvantitativní nástroje pro ekonomickou analýzu *


* Doktorand volí jeden ze dvou předmětů na základě doporučení školitele a dle jeho / její specializace.


Blok B2: Pobočka povinný předmět:

  • Business ekonomika *
  • Management pro budoucnost *
  • Spotřebitelské chování *


* Doktorand si vybere jednu ze tří předmětů na základě doporučení školitele a dle jeho / její specializace.Blok C: Volitelné předměty

Po projednání se svým nadřízeným volí doktorand další předměty potřebné pro doktorskou práci (viz seznam akreditovaných předmětů pro doktorské studium).

Možnosti se mohou rozšířit i do dalších kurzů z volných volitelných předmětů akreditovaných pro doktorské studium na Vysoké škole ekonomické v Praze.

Přijetí do doktorského studijního

Program je podmíněno řádné ukončení studia ve studijním programu Masters'. Magisterský diplom musí být uznáno v České republice

Zahraniční studenti, kteří chtějí studovat v programu v jiném než českém jazyce ( "Programu pro cizince") jazyka musí zaplatit školné. Tento poplatek je 5.000 € ročně. Tato forma studia je vzdálenost program, což znamená, že studenti přicházejí na konzultace v termínu dohodnutém se svými lektory, ale nejsou povinni navštěvovat přednášky a semináře denně. Přesto se musí přijít sedět zkoušky. Studenti mohou studovat, sedět zkoušky, stejně jako psaní a obhajobou disertační práce v cizím jazyce. Standardní délka studia je 3 roky. Studenti nemají nárok na stipendia nebo obytný dům.

Zahraniční studenti ve studijních programech v českém jazyce (dále jen "Český program") nemusí platit poplatky a mohlo být uděleno stipendium během období, které nepřesahuje standardní délku studia. Děkan fakulty bude nastaven na částku, která má být udělena za stipendium. Mohou požádat o obytné (v závislosti na kapacitě kolejí).

Také ti studenti, kterým byla udělena stipendium vládou České republiky nemusí platit poplatky a mohou přijímat obytný dům.

Vstup do programu doktorského studia je podmíněno úspěšně probíhá přijímací řízení univerzity. Konečné rozhodnutí spočívá na děkan fakulty příslušného doktorského programu s patřičný ohled na úspěch v přijímacím řízení, stejně jako pedagogické schopnosti fakulty. Pokud žadatel nebyl povolen pouze z důvodu nedostatečné kapacity výuky na fakultě, výsledky vyšetření zůstávají v platnosti po dobu jednoho roku následujícího po dni, ke kterému byla provedena zkouška.

This school offers programs in:
  • Angličtina


Poslední aktualizace December 4, 2017
Doba a cena
This course is Studium v kampusu
Start Date
Datum začátku
Sept. 2019
Duration
Délka trvání
3 let
Kombinované
Denní studium
Price
Cena
5,000 EUR
ročně v angličtině; zdarma v češtině
Information
Deadline
Locations
Česká republika - Prague, Prague
Datum začátku : Sept. 2019
Termín odevzdání přihlášek Kontaktuj školu
Datum ukončení Kontaktuj školu
Dates
Sept. 2019
Česká republika - Prague, Prague
Termín odevzdání přihlášek Kontaktuj školu
Datum ukončení Kontaktuj školu