PhD v angličtině

University of Ostrava

Popis programu

Read the Official Description

PhD v angličtině

University of Ostrava

Cíle programu:

  • výchova vysoce kvalifikovaných lingvistů, kteří budou schopni samostatně řešit metodických a praktických otázek v synchronní a diachronní lingvistiky.
  • s cílem zlepšit současnou strukturu výzkum / pedagogických týmů na univerzitě a nabídnout stávajícím učitelům možnost získat dodatečnou kvalifikaci.

Přijímací řízení:

Podmínky uvedené níže jsou stanoveny děkanem Filozofické fakulty Ostravské univerzity v souladu s § 49 poddodílu 1-5, zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů.

Formulář žádosti (v elektronické podobě, s zkrácené verzi, které mají být vytištěny na vyplnění formuláře, termín odevzdání je obecně dne 31. srpna každého roku), musí být přiloženy tyto podpůrné dokumenty:

  • Curriculum Vitae žadatele
  • doklad o tom, občanství žadatele
  • ověřená kopie dokumentu, který prokazuje, že žadatel je držitelem vysokoškolským vzděláním na magisterské úrovni (Mgr. / MA nebo ekvivalent)
  • přehled výzkumných aktivit žadatele k dnešnímu dni (např publikací, studijních pobytů, školení, konferencí, apod)
  • plán popisující zamýšlené téma a strukturu disertační práce žadatele (v angličtině)
  • odkaz od člena učitelského / výzkumné komunity

Přijímací řízení zahrnuje rozhovor (v angličtině). Žadatelé musí vysvětlit jejich výběr tématu pro jejich plánované disertační práce, vykazuje dobrou znalost příslušné jazykové literatury o danému tématu; disertační práce se mohou zaměřit na témata týkající se odborného jazyka a odborné pojednání. Očekává se také, že žadatel bude schopen předvést vynikající úroveň znalostí při odpovídání na různé otázky, týkající lingvistických disciplín, které již tradičně tvoří součást filologické osnov na Univerzitě anglická lingvistika oddělení.

Rozhovor je veden osobně; nemůže být provedena korespondenčně nebo elektronické komunikace. Datum pohovoru (obvykle v září) se vyhlašuje děkan fakulty na základě doporučení předsedy výboru doktorského programu.

This school offers programs in:
  • Angličtina
Doba a cena
This course is Studium v kampusu
Start Date
Datum začátku
Sept. 2019
Duration
Délka trvání
3 let
Kombinované
Denní studium
Information
Deadline
Locations
Česká republika - Ostrava, Moravian-Silesian Region
Datum začátku : Sept. 2019
Termín odevzdání přihlášek Kontaktuj školu
Datum ukončení Kontaktuj školu
Dates
Sept. 2019
Česká republika - Ostrava, Moravian-Silesian Region
Termín odevzdání přihlášek Kontaktuj školu
Datum ukončení Kontaktuj školu