Read the Official Description

Cíle programu:

  • výchova vysoce kvalifikovaných lingvistů, kteří budou schopni samostatně řešit metodických a praktických otázek v synchronní a diachronní lingvistiky.
  • s cílem zlepšit současnou strukturu výzkum / pedagogických týmů na univerzitě a nabídnout stávajícím učitelům možnost získat dodatečnou kvalifikaci.

Přijímací řízení:

Podmínky uvedené níže jsou stanoveny děkanem Filozofické fakulty Ostravské univerzity v souladu s § 49 poddodílu 1-5, zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů.

Formulář žádosti (v elektronické podobě, s zkrácené verzi, které mají být vytištěny na vyplnění formuláře, termín odevzdání je obecně dne 31. srpna každého roku), musí být přiloženy tyto podpůrné dokumenty:

  • Curriculum Vitae žadatele
  • doklad o tom, občanství žadatele
  • ověřená kopie dokumentu, který prokazuje, že žadatel je držitelem vysokoškolským vzděláním na magisterské úrovni (Mgr. / MA nebo ekvivalent)
  • přehled výzkumných aktivit žadatele k dnešnímu dni (např publikací, studijních pobytů, školení, konferencí, apod)
  • plán popisující zamýšlené téma a strukturu disertační práce žadatele (v angličtině)
  • odkaz od člena učitelského / výzkumné komunity

Přijímací řízení zahrnuje rozhovor (v angličtině). Žadatelé musí vysvětlit jejich výběr tématu pro jejich plánované disertační práce, vykazuje dobrou znalost příslušné jazykové literatury o danému tématu; disertační práce se mohou zaměřit na témata týkající se odborného jazyka a odborné pojednání. Očekává se také, že žadatel bude schopen předvést vynikající úroveň znalostí při odpovídání na různé otázky, týkající lingvistických disciplín, které již tradičně tvoří součást filologické osnov na Univerzitě anglická lingvistika oddělení.

Rozhovor je veden osobně; nemůže být provedena korespondenčně nebo elektronické komunikace. Datum pohovoru (obvykle v září) se vyhlašuje děkan fakulty na základě doporučení předsedy výboru doktorského programu.

Program taught in:
Angličtina

See 3 more programs offered by University of Ostrava »

This course is Campus based
Start Date
Sept. 2019
Duration
3 let
Kombinované
Denní studium
Deadline
By locations
By date
Start Date
Sept. 2019
End Date
Application deadline

Sept. 2019