Poslání tohoto institutu je pěstovat studentům znalosti a schopnosti, aby se stala buď odborné energie inženýry nebo výzkumné pracovníky. Tři hlavní oblasti výzkumu jsou plně vyvinuté a podpořena projektem "Rozvoj prvotřídních univerzit a top-level výzkumných center (MŽP)," několik důležitých projektů z "National Science and Technology Program-energii (NSC)" a některých souvisejících odvětvích ,

Hlavní oblasti výzkumu:

 • Zelená energie: fotovoltaické komponent a systémů, větrná energie, energie z biomasy, MOCVD.
 • skladování energie: výměnné protonové membrány a kysličník pevné látky palivové články, technologie související s lithiovými bateriemi a skladování vodíku.
 • Úspora energie: LED, výměník tepla, chlazení a vzdušné podmiňování, zelená budova technologie.
 • Snížení Carbon udržitelné čisté zplynování uhlí a technologií zachycování CO2.

Požadavky na absolvování

Požadované kreditů: 18 kreditů (včetně kurzu "Graduate Seminář" po dobu 3 semestry) Délka studia: 2 ~ 7 let Ostatní požadavky:

 • Složit doktorskou kandidatura kvalifikační zkoušku během šesti semestrů po zápisu (s výjimkou doby pracovního volna).
 • Volitelné předměty
 • Publikovat alespoň dvě SCI časopisech (IF ≧ 0,2)
 • Složit ústní obhajoba disertační práce.

Výzkumné zařízení & Labs

 • Program Energy Storage
 • MOCVD Design Center
 • Zplyňování biomasy / Laboratoř pyrolýza System
 • Renewable Energy Laboratory
 • Fuel Cell Test System Performance Evaluation a aktivace

Přijímací Dokumenty

 • Autobiografie
 • Studijní plán
 • Výzkum Návrh
 • Dva doporučující dopisy
 • TOEFL nebo jiný doklad o znalosti anglického jazyka
 • Důkazy o čínské způsobilosti
 • Diplomová práce
 • Související akademických publikacích
Program se vyučuje na:
Angličtina

Zobraz 16 více kurzů z National Central University »

Tento kurz je Studium v kampusu
Start Date
Zář 2019
Duration
Kontaktuj školu
Kombinované
Denní studium
Deadline
Podle místa
Podle data
Start Date
Zář 2019
End Date
Termín odevzdání přihlášek

Zář 2019

Location
Termín odevzdání přihlášek
End Date