1

Cílem přednášky PhD programu v neurobiologie je poskytnout studentům společný rámec vycházející z různých prostředí.

Přednášky se konají na začátku doktorského programu, tak mít více času soustředit se na vědecké výzkumný projekt, který bude proveden během PhD. K dispozici budou dvě hlavní vědecký modul doplněný o modul věnovaný konkrétních experimentálních metod a bezpečnostními postupy. Všechny přednášky budou v angličtině a bude se konat odborníkem v oboru.

Modul 1 bude věnován základním aspektům neurofyziologie a neurobiologie: projdeme základní představy o neurony, synapse a senzorických systémů. Budeme také zahrnovat vlastnosti neuronových sítí, na nichž vnímání v mozkové kůře a pohyb v míše.

Modul 2 bude věnován na rozvíjejících se nástrojů a experimentálních metod na bázi nanotechnologií, které mohou být použity zkoumat molekulární vlastnosti neuronů, synapsí a smyslových buněk. Vlastnosti interakcí mezi neurony a nové materiály, jako uhlíkových nanotrubic a grapheme, se budou vztahovat jakož i základní vlastnosti Atomic Force Microscopy a pokročilé fotoniky.

Modul 3 se zaměří na metody ke studiu receptory a funkci kanálů na molekulární úrovni, rozumět signalizaci mechanismy zapojené do plasticity neuronů a adaptačních odpovědí. Tento modul bude doplněna o praktické kurzy a přednášky na konkrétní metody molekulární biologie, jako je místně cílenou mutagenezí, analýzy proteinů, jakož i na použití konvenčních mikroskopie a buněčná biologie techniky. Tento modul bude poskytnout studentům základní informace o Microscopy, imunochemie, bezpečnost a programování.

Kromě toho budou mít studenti možnost se zúčastnit i jiné zvláštní kurzy na vybraná témata, jako je výpočetní biologii a mechatroniky.

Kurz na Úvod do neuroanatomy bude konat uznávaným odborníkem v oboru.

Žáci se specifickými vědeckými zájmy, které nejsou zahrnuty do plánované série přednášek, budou vyzvány k účasti na mezinárodní zimní či letní školy věnovanou těmto konkrétním tématům.

Podstatou programu PhD v neurobiologie je dokončení vědeckých disertační práce, která bude spočívat v projektu v první linii současného vyšetřování neurobiologie. Předmětem práce budou vybráni z řad výzkumných projektů fakulty programu PhD.

Hlavní výzkumné linky:

 • Buněčné a síťové mechanismy neurotransmiterů
 • Synaptic plasticity ve vývoji
 • senzorické systémy
 • Regenerace nezralých míchy po úrazech
 • Neuronů a umělé výpočet

Nejnovější umístění po PHD na SISSA:

 • University College London, Velká Británie
 • CNRS, Francie
 • Baylor College of Medicine Huston, USA
 • Monell Chemical Senses Center Philadelphia, USA
 • Institut Karolinska Solna, Švédsko
 • Universität Heidelberg Heidelberg, Německo
 • Columbia University New York, USA
 • University of British Columbia Vancouver, Kanada
 • Max Delbrück Centrum pro molekulární medicíny, Berlín, Německo

Přijímání a stáže

Požadavky

Škola vítá žádosti od mladých uchazečů brzy po dokončení jejich vysokoškolských studií se silným zájmem o výzkum, i když bez předchozího konkrétní zkušenosti. Chcete-li být přijat do školy, kandidáti musí mít k dispozici jeden z následujících stupňů od 31. října 2016:

 • Italský laurea nebo laurea specialistica / Magistrale ve vědeckém subjektu;
 • Ukončené vysokoškolské vzdělání získané v zahraničí a považovány za rovnocenné s výše uvedenými italských stupňů od řídících orgánech školy (tj M.Sc.).

Vstupní zkouška

Veškeré informace o zkouškách lze nalézt na hlavní internetové stránce SISSA. Příspěvek na doložených cestovních výdajů s výjimkou nákladů vzniklých použitím vlastních dopravních prostředků, až do maximální výše 150 EUR, bude věnována všem kandidátům podílejících se na ústní zkoušce.

V rámci tohoto oznámení, výběr vyhrazené pro kandidáty mimo EU, založené pouze na akademické kvalifikace, se předpokládá.

Program se vyučuje na:
Angličtina

Zobraz 12 více kurzů z International School for Advanced Studies (SISSA) »

Tento kurz je Studium v kampusu
Start Date
Říj 2019
Duration
3 - 4 let
Denní studium
Deadline
Podle místa
Podle data
Start Date
Říj 2019
End Date
Termín odevzdání přihlášek

Říj 2019

Location
Termín odevzdání přihlášek
End Date