PhD v péči o životní prostředí

Všeobecné informace

2 dostupných umístění

Popis programu

Studijní program si klade za cíl:

 • Přispět k trendům v oblasti životního prostředí vyvinuté v naší společnosti;
 • Foster veřejného mínění pro řešení problémů v oblasti životního prostředí;
 • Vědecký výzkum;

Kariéra

Po dokončení doktorandského studia získávají studenti 180 ECTS. Jejich znalosti a dovednosti lze účinně aplikovat v oblasti environmentálního managementu pro výzkumné účely. Také mohou najít zaměstnání v institucích v oblasti ochrany životního prostředí, kde mohou uplatnit své nabyté znalosti v praxi.

Výsledky učení

Znalosti a porozumění

 • Ukazuje systematické porozumění oblasti výzkumu a vynikající znalosti výzkumných metod a dovedností v této oblasti v souladu s nejvyššími mezinárodními standardy;
 • Pokročilá znalost účinků přírodních procesů, které probíhají v životním prostředí;
 • Pokročilá témata životního prostředí, jako je skleníkový efekt, kyselé deště, znečištění ovzduší;
 • Pokročilá znalost o důležitosti účinných opatření na ochranu a zlepšování životního prostředí.

Uplatnění znalosti a porozumění

 • Demonstruje schopnost interpretovat, designu, uplatňovat a přizpůsobit základní předmětu výzkumu s vědeckou integritu;
 • Dává příspěvkem skrze původního výzkumu, které přesahují stávající hranice znalostí, rozvíjet nové poznatky, v úrovni publikací recenzovaných národních a mezinárodních;
 • Znalost ekologických, ekonomických a vzdělávacích procesů;
 • Navazující vědeckých světových trendů.

Tvorba úsudek

 • Schopnost kritické analýzy, hodnocení a syntézy nových a složitých myšlenek, hodnocení kompetencí;
 • Schopnost samostatně iniciovat a účastnit se vnitrostátních a mezinárodních výzkumných sítí a akcí s integritou výzkumu;
 • Schopnost samostatně iniciovat projekty výzkumu a vývoje, které budou vytvářet nové znalosti a dovednosti pro rozvoj oblasti výzkumu;
 • Znalost předběžných koncepcí, strategií a možností jejich uplatnění při řešení určitých problémů v oblasti environmentálního managementu;
 • Pochopení vzájemného vztahu společnosti a životního prostředí.
 • Dovednosti v sběru, zpracování, analýzy a zobrazování údajů o životním prostředí jsou nezbytné pro jeho řízení.

Komunikační dovednosti

 • Komunikace s kolegy, širší akademické obce a společnosti v rámci jeho / její odborné oblasti;
 • Dovednosti, které budou získány prostřednictvím těchto programů lze rozdělit do akčních dovedností (duševní a převoditelné) a technických dovedností (praktické a založené na znalostech);
 • Podle zvoleného programu, studijní výstupy že studenti získají lze rozdělit takto;

Učící schopnosti

 • Očekává se, že bude schopen jej / sebe propagovat v akademických a odborných rámců a technologické, sociální či kulturní rozvoj ve společnosti založené na znalostech;
 • Formulovat příslušné otázky, které povedou k úspěšnému studiu a výzkumu,
 • Definovat takové základní pojmy jako je životní prostředí, společnost, vývoje a technologií, a aplikace lokální, národní i globální zkušenosti.
 • Vyvinout hypotézy založené na vyvážených informací, kritickou analýzu a pečlivé syntézy, a testovat je proti zavádění nových informací a osobních zkušeností a přesvědčení.

Seznam předmětů

Semestr 1

 • Metodologie výzkumu (10,0 ECTS)
 • Právo životního prostředí (10,0 ECTS)
 • Institucionální postavení a spolupráce v oblasti životního prostředí (10,0 ECTS)

Semestr 2

 • Advanced Concepts v informačních systémech (10,0 ECTS)
 • Volitelný předmět 1 (10,0 ECTS)
 • Volitelný předmět 2 (10,0 ECTS)

Semestr 3

 • Doktorský seminář s prezentací zprávy I (10,0 ECTS)
 • Příprava a podávání žádosti o tématu disertační práce - výzkum (20,0 ECTS)

Semestr 4

 • Výzkum a organizovat workshop pro vědecko-výzkumné praxe (10,0 ECTS)
 • Publikace (20,0 ECTS)

Semestr 5

 • Prezentace výsledků výzkumu (20,0 ECTS)
 • Doktorský seminář s prezentací zprávy II (10,0 ECTS)

Semestr 6

 • Disertační práce (30,0 ECTS)
Poslední aktualizace Bře 2020

Informace o škole

South East European University (SEEU) is private, public, not for profit higher education institution, consisting of faculties, centres and institutes as its integral part, specialized in socio-econom ... Čtěte více

South East European University (SEEU) is private, public, not for profit higher education institution, consisting of faculties, centres and institutes as its integral part, specialized in socio-economic sciences. SEEU Faculties are organizational units within the University and operate through the Faculty Council and University policy framework approved by the University Board or Executive Committee... Méně
Skopje , Tetovo + 1 Více Méně