PhD v současné evropské historii

Faculty of Humanities, Charles University

Popis programu

Read the Official Description

PhD v současné evropské historii

Faculty of Humanities, Charles University

Oblast výzkumu je definována jako Evropy, včetně České republiky a / nebo Československa, jeho předchůdce. Výzkum by měl být osloven v nadregionální, inter-disciplinární a případně i komparativní způsobem, zejména se zaměřením na kulturní, duchovní, sociální a politické, stejně jako day-to-day evropských dějin od konce první světové války, a dějiny Československa a České země vnímána ve svém evropském kontextu.

  • projekt disertační práce práce (doporučené sekce: nástin vývojová problému a výzkumné otázky, přehled současného stavu výzkumu, vysvětlení vybrané metodologie a výzkumných technik, navrhovaný přístup k problému, seznam relevantní literatury, časový harmonogram výzkumu, vysvětlení významu tématu pro studijní program civilním sektoru studií); Doporučená délka projektu: 10 stran; projekt musí obsahovat návrh vyučujícího (název), vybrané ze seznamu lektorů schválených Radou programu.
<li> Stru&#269;n&yacute; profesn&iacute; &#382;ivotopis;</li> <li> seznam publikac&iacute; a jin&yacute;ch odborn&yacute;ch &#269;innost&iacute; &#382;adatele (&uacute;&#269;ast na konferenc&iacute;ch, &uacute;&#269;ast na v&yacute;zkumn&yacute;ch projektech atd);</li> <li> </li> <li> jin&eacute; relevantn&iacute; dokumenty (nap&#345; mezin&aacute;rodn&iacute; cerficate ciz&iacute;ho jazyka nebo osv&#283;d&#269;en&iacute; o st&aacute;tn&iacute; zkou&scaron;ce).</li>

  1. Absolvování magisterského nebo navazujících magisterském studijním programu.

  2. Předložení projektu disertační práce, kterou žadatel bráněn v průběhu přijímací zkoušky.

Informace o výkonu absolventů

Absolventi soudobé dějiny programu Pro Evropu jsou odborníci s důkladnou, state-of-the-art teoretické a metodologické znalosti evropské i české historie a zejména historie za posledních sto let. Potenciální témata PhD, v neposlední řadě s ohledem na programy mistr v evropské kulturní a intelektuální dějiny, resp. Orální historie - soudobých dějin, se bude zabývat kulturní, sociální, intelektuální, politické a každodenní dějiny Evropy od konce druhé světové války, stejně jako komplexní historii Československé republiky, resp. České země, v evropském kontextu. Jsou školeni k samostatnému vědeckého výzkumu v příslušných oblastech jejich specializace a jejich odbornou způsobilost lze aplikovat v akademické sféry v zahraničí i doma. Absolventi jsou schopni snadno a zasvěceně pochopit, jak funguje akademickém světě. Jsou dobře připraveni na pozicích v politických a kulturních institucích, státní správě EU a ve veřejném sektoru (tj nevládní organizace nebo nevládní organizace a média).

This school offers programs in:
  • Angličtina


Poslední aktualizace December 19, 2017
Doba a cena
This course is Studium v kampusu
Start Date
Datum začátku
Sept. 2019
Duration
Délka trvání
3 let
Kombinované
Denní studium
Price
Cena
2,000 EUR
ročně.
Information
Deadline
Locations
Česká republika - Prague 5, Prague
Datum začátku : Sept. 2019
Termín odevzdání přihlášek Kontaktuj školu
Datum ukončení Kontaktuj školu
Dates
Sept. 2019
Česká republika - Prague 5, Prague
Termín odevzdání přihlášek Kontaktuj školu
Datum ukončení Kontaktuj školu