PhD in Operations Management

The Hong Kong University of Science and Technology

Popis programu

Read the Official Description

PhD in Operations Management

The Hong Kong University of Science and Technology

Tento program zahrnuje dva proudy: Řízení operací a statistika.

PhD Program me v Operations Management klade důraz na metodiku založenou na modelu a prakticky motivované výzkum. Studenti jsou vyškoleni k využití kvantitativních nástrojů a analytických rámců z operačního výzkumu, ekonomie a dalších oborů ke studiu manažerských problémů v obchodních procesech, jako jsou dodavatelské řetězce, výrobní a servisní systémy.

Členové fakulty v této oblasti mají doktorské tituly z nejvyšších univerzit na světě. Často přispívají do špičkových akademických časopisů, jako jsou operační výzkum, manažerské vědy a řízení výroby a služeb. Několik z nich sloužilo nebo právě pracuje v redakčních radách těchto časopisů.

PhD program ve statistikách zdůrazňuje teoretický vývoj statistických metodik a aplikací do reálného podnikatelského světa. Program vyškolený studenty má solidní teoretické základy a statistické zkušenosti v aplikacích do různých oblastí, jako je finance, ekonomika a marketing, a statistické poradenství.

Členové fakulty v této oblasti mají doktorské tituly od špičkových univerzit, jako jsou Stanford a UC Berkeley. Jejich díla se objevují v nejvyšších časopisech, např. V Annals of Statistics, Journal of the American Statistical Association a Biometrika.

Vědci výzkumu

Výzkumné oblasti operačního managementu jsou zakázky dodavatelského řetězce, sdílení informací v dodavatelských řetězcích, rozhraní marketingu a řízení dodavatelského řetězce, řízení zásob a behavioral management.

Výzkumné oblasti statistiky jsou Bayesovská statistika, chybějící problémy s daty, klastrová analýza, semiparametrické modely, dolování dat, sekvenční analýza, stochastická kontrola, modelování finančních časových řad, statistické metody pro řízení rizik a nelineární časové řady.

Požadavky na přijetí

i. Obecné požadavky na přijetí

Žadatelé, kteří se ucházejí o přijetí na magisterský titul, by měli mít:

  • získal bakalářský titul z uznávané instituce nebo schválenou rovnocennou kvalifikaci;

ii. Požadavky na přijetí anglického jazyka

Musíte splňovat požadavky anglického jazyka s jedním z následujících dovedností *:

  • TOEFL-iBT 80
  • TOEFL-PBT 550
  • TOEFL revidovaný zkušební test 60 (celkové skóre pro čtení, poslech a psaní)
  • IELTS (akademický modul)
    • Pro 2019/20 Vstupné: Celkové skóre: 6,5 a Všechny dílčí skóre: 5,5
    • Pro rok 2018/19 Vstupné: Celkové skóre: 6,0 a Všechny dílčí skóre: 5,5

* Pokud je váš první jazyk angličtina a vaše bakalářská nebo ekvivalentní kvalifikace byla udělena institucí, ve které byla výuka angličtiny, nebudete-li splňovat výše uvedené požadavky anglického jazyka.

iii. Program mi - Specifické požadavky na přijetí

Žadatelé by měli dostat uspokojivé skóre v GMAT nebo GRE, vedle výše uvedených bodů i) a ii)


Termín podání žádosti

Podrobné informace naleznete na adrese http://pg.ust.hk/programs ("Aplikace").

This school offers programs in:
  • Angličtina


Poslední aktualizace October 7, 2018
Doba a cena
This course is Studium v kampusu
Start Date
Datum začátku
Sept. 2019
Duration
Délka trvání
3 - 6 let
Kombinované
Denní studium
Price
Cena
42,100 HKD
za rok
Information
Deadline
Kontaktuj školu
Please refer to http://pg.ust.hk/programs ("Application") for details.
Locations
Hongkong - Hong Kong
Datum začátku : Sept. 2019
Termín odevzdání přihlášek Kontaktuj školu
Please refer to http://pg.ust.hk/programs ("Application") for details.
Datum ukončení Kontaktuj školu
Dates
Sept. 2019
Hongkong - Hong Kong
Termín odevzdání přihlášek Kontaktuj školu
Please refer to http://pg.ust.hk/programs ("Application") for details.
Datum ukončení Kontaktuj školu