PhD v afrických studiích

University of Hradec Králové, Philosophical Faculty

Popis programu

Read the Official Description

PhD v afrických studiích

University of Hradec Králové, Philosophical Faculty

Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové nabízí doktorský titul, který lze absolvovat v prezenční formě studia. Doktorský program je určen pro studenty, kteří získali magisterský titul v politické vědě a příbuzné studijní obory. Studie je navržena jako přehled regionálních studií a politických věd zaměřených na Afriku.

af

O čem jsou africké studie?

Doktorské studium oboru Africké studie je zaměřeno na přípravu kvalifikovaných odborníků v oblasti studia se zaměřením především na Afriku. Doktorské studium je určeno zejména pro studenty s magisterským studiem v oblasti politických věd nebo příbuzných oborů. Studie se zaměřuje především na srovnávací výzkum Afriky s cílem aplikovat teoretické a metodologické znalosti na sociální, politické a ekonomické problémy regionu Afriky.


Zkušenosti ve studiu v Africe

Cílem programu afrických studií je vzdělávání a příprava vědců, kteří mají zájem o výzkum a výuku se zaměřením na Afriku. Studium je zaměřeno na přípravu absolventů, kteří získají teoretické a metodologické znalosti i praktické dovednosti získané na jedné straně mnoha partnerských univerzit a výzkumných institucí v afrických zemích. Studenti mají v Africe provést rozsáhlý terénní výzkum týkající se tématu doktorské disertační práce. Bezprostřední zkušenosti se studiem a výzkumem v zahraničí umožní absolventům doktorského studijního programu zahájit výzkumné projekty a lépe absorbovat znalosti a maximalizovat jejich praktické využití.

af2Absolventi

Absolventi budou profesionálně i jazykově plně připraveni na nezávislý vědecký výzkum a výuku pro práci ve veřejných institucích, jako jsou ministry s agendami zaměřenými na Afriku, v médiích, nevládních organizacích, diplomacii a dalších zahraničních nebo domácích institucích, které hledají pro odborníky v oblasti studia.

Požadavky na přijímací řízení

Podmínkou přijetí na doktorské studium je úspěšné ukončení vysokoškolského vzdělání s magisterským nebo inženýrským diplomem v rámci studijního programu Politologie nebo mezinárodních teritoriálních studií . Možná se mohou stát absolventy příbuzných nebo podobných společenských nebo humanitně zaměřených studijních programů (dějiny, sociologie, antropologie, ekonomie), samozřejmě předpokládat úspěšné splnění požadavků na přijímací řízení zaměřené na projevení přiměřené úrovně politologie a územních znalostí a schopnost nezávislé vědecké činnosti.

Přijímací komise zvažuje výzkumný projekt (návrh diplomové práce) a další připojené dokumenty v nepřítomnosti žadatele. Oceňují zejména kvalitu výzkumného projektu, kvalifikaci žadatele pro vědeckou práci, ale i jazykové znalosti. Doktorandské znalosti anglického jazyka musí být alespoň na úrovni B2 tzv. Evropského referenčního rámce. Znalost dalších jazyků (zejména španělštiny, portugalštiny a francouzštiny) představuje významnou výhodu. Další předpokladem pro studium je dlouhodobý pobyt v České republice, protože je zapotřebí zapojení do individuálního studijního plánu na plný úvazek.


af3Dokumenty, které se mají připojit k žádosti

  • ověřená kopie osvědčení / diplomové zkoušky (ve výjimečných případech nejpozději do data zapsání studia)
  • strukturovaný životopis
  • minimálně 2 reference / doporučení od graduace univerzity
  • návrh výzkumného projektu v rozsahu cca. 4-5 standardních stránek - projekt musí obsahovat specifika tématu a cílů práce, teoretický rámec, metody zpracování a seznam související literatury (téma projektu musí odpovídat teritoriálnímu studiu zaměření na africkou / latinskou -American territory)
  • potvrzení jazykové způsobilosti (certifikáty atd.) a případné publikační činnosti
This school offers programs in:
  • Angličtina


Poslední aktualizace April 10, 2018
Doba a cena
This course is Studium v kampusu
Start Date
Datum začátku
Sept. 2019
Duration
Délka trvání
4 let
Denní studium
Price
Cena
3,000 EUR
za rok. Scholarship: 500 € / semestr
Information
Deadline
Locations
Česká republika - Hradec Kralove, Hradec Králové Region
Datum začátku : Sept. 2019
Termín odevzdání přihlášek Kontaktuj školu
Datum ukončení Kontaktuj školu
Dates
Sept. 2019
Česká republika - Hradec Kralove, Hradec Králové Region
Termín odevzdání přihlášek Kontaktuj školu
Datum ukončení Kontaktuj školu