PhD v archeologii

Všeobecné informace

Popis programu

Naše doktorské studium v ​​archeologii vám nabízí možnost studovat archeologii na pokročilé úrovni prostřednictvím nezávislého výzkumu.

Oblasti archeologie nabízí výzkumný dohled v celé řadě oblastí. Naše výzkumné zájmy se pohybují od lidské osteoarchaeologie a forenzní antropologie po římskou archeologii, rané civilizace a městské společnosti ve Středomoří a Evropě, byzantský svět a pozdní starověku, pozdní lovci-sběrači a šíření zemědělství v Evropě, megalitické památky, pozdější evropská prehistorie a archeologie Skotska. Tyto oblasti výzkumu jsou doplněny vědeckou praxí v příbuzných oborech na jiných školách a univerzitách.

Rozsah odbornosti ve škole a na širší univerzitě nám umožňuje sledovat velmi širokou škálu témat. Každému žákovi jsou přiděleny nejméně dva nadřízené, které nám umožňují kombinovat tematické, chronologické a disciplinární odborné znalosti v týmu dohledu. Máme také úzké vazby s externími organizacemi, jako jsou například Národní muzea Skotska a Historický Skotsko, a mohou být schopni zahrnout i externí partnery do týmů dohledu.


Struktura programu

PhD je podstatným dílem nezávislého výzkumu, který přispívá ke stavu stávajících znalostí v oboru. Doktorský program je navržen tak, aby trval tři roky na plný úvazek nebo šest let na částečný úvazek. Doktorát je zkoušen podáním diplomové práce až do výše 100 000 slov a ústní zkouškou.

Doktorandi úzce spolupracují se svými nadřízenými, kteří jsou uznávanými odborníky v oboru. Všichni doktorandi usilují o individuální program školení v oblasti výzkumu dohodnutý se svými nadřízenými. Podrobné informace o školení, které poskytujeme, jsou k dispozici na našich stránkách pro školení PhD. Doktorandi jsou rovněž povzbuzováni, aby se prostřednictvím seminářů a seminářů podělili o svůj výzkum s dalšími studenty postgraduálního studia a aby se aktivně podíleli na výzkumném životě předmětu archeologie, školy a univerzity.


Vstupní požadavky

Budete potřebovat titul UK 2: 1 v příslušném oborovém oboru a příslušný magisterský titul s celkovou známkou alespoň 65% nebo mezinárodním ekvivalentem.

Vaše žádost můžeme také zvážit, pokud máte příslušné odborné zkušenosti; zeptejte se svého potenciálního nadřízeného před tím, než o něj podáte žádost.

Mezinárodní kvalifikace

Zkontrolujte, zda vaše mezinárodní kvalifikace splňuje naše obecné požadavky na vstup:

anglický jazyk

Všichni žadatelé musí mít jednu z následujících dovedností jako důkaz svých schopností angličtiny:

  • vysokoškolské nebo magisterské studium, které bylo vyučováno a hodnoceno v angličtině ve většinové anglicky mluvící zemi, jak je definováno v britských vízech a imigracích
  • IELTS: celkem 7,0 (nejméně 6,0 v každém modulu)
  • TOEFL-iBT: celkem 100 (minimálně 20 v každém modulu)
  • PTE (A): celkem 67 (nejméně 56 v každé části "Komunikativní dovednosti")
  • CAE a CPE: celkem 185 (nejméně 169 v každém modulu)
  • Trinity ISE: ISE III s průchodem všech čtyř komponent

Vyučované a hodnocené stupně v angličtině nesmí být starší než tři roky na začátku studijního programu. Jazykové testy nesmějí trvat déle než dva roky na začátku studijního programu.

Pokud vaše jazykové znalosti splňují pouze dolní konec požadavků, Centrum výuky anglického jazyka na univerzitě provozuje několik kurzů v angličtině pro akademické účely.

Poslední aktualizace Bře 2020

Stipendium Keystone

Objevte, jaké možnosti vám může nabídnout naše stipendium

Informace o škole

The School of History, Classics and Archaeology at the University of Edinburgh is one of the great world centres for the study of the human past. The School comprises the three subject areas of Histor ... Čtěte více

The School of History, Classics and Archaeology at the University of Edinburgh is one of the great world centres for the study of the human past. The School comprises the three subject areas of History, Classics and Archaeology, together with the Centre for the Study of Modern Conflict, the Scottish Centre for Diaspora Studies and the Centre for Medieval and Renaissance Studies. Méně