PhD v logice

Všeobecné informace

Popis programu

Absolventi doktorského studijního programu Logic jsou kvalifikovaní výzkumní pracovníci v oblasti logiky a souvisejících oborů. Mají hluboké znalosti metod a trendů v moderní logice a specializují se na jeden z jeho aspektů a aplikací - čistou matematickou logiku, aplikace logiky (a logických základů) matematiky, informatiky nebo lingvistiky nebo výlučně filozofické aspekty logika. Jsou schopny provádět nezávislý vědecký výzkum a zveřejňovat své výsledky na mezinárodní scéně a jsou otevřeny interdisciplinární spolupráci. Ph.D. absolventi jsou vyškoleni pro výzkumné a terciární vzdělávací profese v institucích specializovaných na některé z uvedených disciplín.


Délka studia: 4 roky

Jazykem výuky je angličtina. Logika je program placení poplatků.


Popis kritérií ověření a hodnocení

Vstupní zkouška: jednokruhová zkouška, rozhovor

  1. diskuse o návrhu disertační práce (diskuse o disertačním tématu a hodnocení způsobilosti žadatele): 0-30 bodů;
  2. hodnocení předchozích studií, výzkumu a dalších akademických aktivit žadatele: 0-15 bodů;
  3. (na základě čtenářského seznamu žadatele): 0-15 bodů.

Ph.D. Předmětová rada nenabízí konkrétní témata pro Ph.D. kandidátů. Kandidáti mohou svobodně volit své témata. Měli by si však být vědomi primárních oblastí zájmů členů oddělení logiky, tj. Neklasické logiky, teorie množin, metamathematiky a interakcí mezi těmito obory, včetně historických aspektů. Každý Ph.D. student by měl mít kvalifikovaného nadřízeného, který se zavázal k úzké spolupráci se studentem, členem Ph.D. Předmětová oblast nebo výzkumný pracovník, který správní rada považuje za způsobilou. Témata mimo oblasti zájmů členů oddělení musí být nejprve projednána s předsedou oborové rady.

Doporučená Ph.D. témata musí být předem konzultována s předsedou Předmětu. Předseda oborové rady (programový ředitel): doc. RNDr. Vítězslav Švejdar, CSc., Vitezslav.svejdar@ff.cuni.cz.


Žadatel může být přijat pouze tehdy, pokud obdrží minimálně 30 bodů v přijímací zkoušce a současně dosáhne dostatečného počtu bodů k umístění mezi očekávaným počtem studentů přijatých do příslušného programu nebo oboru (viz specifikace pro přijímací řízení vztahující se na jednotlivé programy a obory studia); přihlášky budou uděleny všem žadatelům, kteří mají stejný počet bodů jako žadatel, který je naposledy zařazen do pořadí přijetí. Vezměte prosím na vědomí, že pro přednášky a kombinované formy studia platí rozdílné předpokládané počty přijetí. Žadatelé nemohou být přijati bez dodávek důkazů o předchozím vzdělání nejpozději v den zápisu (viz 5.4.).


Podmínky přijetí

Přijímání k doktorskému studiu je podmíněno úspěšným absolvováním magisterského studijního programu.

Způsob ověření:
Poslední aktualizace Bře 2020

Informace o škole

The Faculty of Arts at Charles University is currently one of the largest and most important research and educational institutions in the arts and humanities in Central Europe.

The Faculty of Arts at Charles University is currently one of the largest and most important research and educational institutions in the arts and humanities in Central Europe. Méně