Read the Official Description

Metropolitan University Prague ( MUP ) ve spolupráci s Ústavem mezinárodních vztahů v Praze (IIR) v rámci mezinárodního programu Teritoriální studia nabízí doktorské studium specializace Mezinárodní vztahy a evropské studium v ​​češtině i angličtině.

Doktorandi jsou povinni připravit po konzultaci se svým vedoucím individuální studijní plán. Individuální studijní plán stanoví požadavky, které musí student splnit v průběhu doktorského studia. Individuální studijní plán obsahuje seznam vybraných předmětů oboru, rozvrh doktorského studijního programu, plán vědecké, pedagogické a vydavatelské činnosti studenta, jakož i navrhovaný titul pro jejich doktorskou práci.

Jednotlivá studijní plán také zaměstnává doktorandy ve výzkumné činnosti příslušného oddělení MUP a / nebo IIR. Studenti denní formy studia jsou také povinni podle individuálního studijního plánu zapojit se do pedagogických činností. Individuální studijní plán musí obsahovat všechny povinné předměty v oddíle I následujícího seznamu předmětů:

Oddíl I

 • Filozofie společenských věd
 • Mezinárodní vztahy a teorie evropské integrace
 • Metody výzkumu mezinárodních vztahů

Kromě povinných předmětů prvního úseku si studenti musí zvolit své specializované kurzy volné volby. Studenti volí tři kurzy celkem, alespoň jeden z následujících částí:

Oddíl II (mezinárodní vztahy)

 • Mezinárodní bezpečnost
 • Mezinárodní vztahy a kulturní rozmanitost
 • Teorie řešení konfliktů

Oddíl III (Evropská integrace)

 • Institucionální struktura a rozhodnutí
 • Politiky Evropské unie
 • Aktuální otázky procesu evropské integrace

Doktorandi mohou dále volit jazykové kurzy "volného výběru", které jsou doplněny zkouškou. To se týká následujících kurzů:

 • Styl a struktura odborného jazyka - angličtina
 • Styl a struktura odborného jazyka - další cizí jazyk (němčina, francouzština, španělština, ruština a čeština)

Všichni přijatí uchazeči jsou oprávněni zapsat se do prvního ročníku studia. Za účelem zápisu do druhého ročníku musí studenti absolvovat všechny kurzy první části, splnit další požadavky uvedené v individuálním studijním plánu a předložit písemný doklad o jejich výzkumné činnosti.

Za účelem zápisu do třetího ročníku musí studenti absolvovat zkoušky uvedené v jejich individuálním studijním plánu, splnit další úkoly a předložit písemný doklad o výsledcích svých výzkumných činností. Ve výjimečných případech je možné podmíněný zápis povolit do následujícího roku studia.

Program taught in:
Angličtina
Last updated March 19, 2018
This course is Campus based
Start Date
Říj. 2019
Duration
3 let
Kombinované
Denní studium
Price
1,006 EUR
možnost získat úplné stipendium
Deadline
By locations
By date
Start Date
Říj. 2019
End Date
Application deadline

Říj. 2019

Location
Application deadline
End Date