PhD v oboru Pedagogika

Všeobecné informace

Popis programu

Program je navržen tak, aby vyhovoval potřebám praktiků, kteří chtějí zkoumat některé aspekty svého oboru. Kandidáti se pustí do výzkumu na vysoké úrovni, který je založen na praxi, v jedné z oblastí výzkumu. Je výzkumným titulem, jehož účelem je pomáhat odborníkům rozvíjet vztah mezi výzkumem a jejich odbornými činnostmi.

Návštěvní profesoři z partnerských univerzit budou do programu zapojeni jako učitelé a poradci. Studenti mají možnost účastnit se mobility v rámci programu Erasmus pro studium a stáž. Vyučovacím jazykem je angličtina.

Kvalifikace: doktorát v oboru pedagogika (PhD).

Požadavky na přijetí: Magisterský titul v oboru Pedagogika, Psychologie, Management vzdělávání nebo Humanitární vědy, Sociální vědy, Sociální péče a sociální pomoc, pokud je odborná praxe ve vzdělávání nejméně 3 roky.

Vyžaduje se diskuse o tématu nebo problému v pedagogice, na kterém byl v předloženém příspěvku proveden výzkum.

Délka studia: 3 roky prezenčního studia.

117372_RTA3.jpg

Studijní program se skládá ze dvou částí:

  • Vědecky výzkumná práce: individuální výzkumná práce, příprava a návrh disertační práce; zveřejňování výsledků výzkumu (3 publikace); prezentace vědeckých výsledků na vědeckých konferencích; teoretické semináře; praxe asistenta asistenta nebo asistenta vedoucího výzkumného pracovníka při tvorbě a provádění projektů výzkumných prací - kredity 112 CP (168 ECTS);
  • Teoretická studia (část (povinná) - modul rozvoje výzkumných a intelektuálních kompetencí; část B (nepovinná) - modul kompetencí pro rozvoj akademických pracovníků; C část (volitelný)) - 32 CP kreditů (48 ECTS).

K absolvování doktorského studijního programu musí student získat 144 CP (216 ECTS).

Závěrečný test, pokud existuje: Doktorské zkoušky v pedagogice a v cizím jazyce (angličtina, němčina nebo ruština) a disertační práce doktora.

Poplatek za studium: 3200 EUR ročně.

Pokud máte zájem o studium na Rezekne University of Applied Sciences vyplňte formulář žádosti na této adrese: http://www.rta.lv/online_application_procedure.

Poslední aktualizace Bře 2020

Stipendium Keystone

Objevte, jaké možnosti vám může nabídnout naše stipendium

Informace o škole

Rezekne University of Applied Sciences (R?zeknes Tehnolo?iju Akad?mija) is a one of most fast growing universities in Latvia. Higher education in Rezekne, one of regional cities in Latvia, rooted sinc ... Čtěte více

Rezekne University of Applied Sciences (R?zeknes Tehnolo?iju Akad?mija) is a one of most fast growing universities in Latvia. Higher education in Rezekne, one of regional cities in Latvia, rooted since 1925. For almost 100 years, Rezekne University of Applied Sciences was Alma mater for many successful leaders. Each student at Rezekne University of Applied Sciences are met as an individual. All students receive personal guidance and professors are easily approachable. Every year around 400 students enroll and in total more than 2000 students study in on our campus. The size of the university gives opportunity for close interaction between students and personnel on all stages of studies. Numerous international partners and the exchange program students make a multicultural environment in university. More than 200 Erasmus students and academics participated in exchange every year. At Rezekne University of Applied Sciences you build networks that last a life time. Méně