Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové nabízí Ph.D. Titul, který lze absolvovat v prezenční formě studia. Ph.D. program je určen pro studenty, kteří získali magisterský titul ve filozofii a příbuzné studijní obory.

dc

O čem jsou studie filosofie?

Ph.D. studium filozofie má za cíl poskytnout vysoce kvalitní vzdělávání a výzkum v oblasti současné filozofie, se zvláštním zaměřením na filozofii společenských věd. Ph.D. studium je určeno pro studenty s magisterským studiem filozofie nebo příbuznými obory.

Absolventi

Absolventi budou profesionálně i jazykově plně připraveni na nezávislý vědecký výzkum a výuku, práci ve veřejných institucích, médiích, nevládních organizacích.

Finanční podmínky

Soukromě placená Ph.D. student zaplatí 3 000 EUR ročně, který může být rozdělen do maximálně dvou splátek (první splátka bude splacena nejpozději do konce listopadu nejméně 1 500 EUR, druhá splátka bude vyplacena nejpozději do konce března) .

Za určitých podmínek je možné získat nárok na měsíční stipendium ve výši 430 EUR.

Tyto podmínky jsou následující:

  • Pro první období studia: žadatel musí být přijat a zapsán do studijního programu a pobočka musí posoudit Ph.D. jako nejlepší nebo druhý nejlepší ze všech schválených projektů (pouze 2 žadatelé získávají stipendium každý rok).
  • Pro druhé období studia: nejpozději do konce ledna příslušného akademického roku, Ph.D. student musí předložit svůj individuální studijní plán (ISP), který obsahuje časový harmonogram provádění zkoušek, kreditů a publikační činnosti.
  • Pro každý další studijní termín: Pro Ph.D. student, aby splnil své vlastní ISP. Toto dodržování pravidelně monitoruje pobočka.
  • Podmínkou pro udržení stipendia je také aktivní podpora mateřského oddělení a fakulty (např. Účast na konferencích, učení apod.).

gj

Program se vyučuje na:
Angličtina

Zobraz 1 více kurzů z University of Hradec Králové, Philosophical Faculty »

Poslední aktualizace December 17, 2018
Tento kurz je Studium v kampusu
Start Date
Duration
4 let
Denní studium
Price
- za rok.
Deadline
Podle místa
Podle data

Philosophical Faculty

Welcome to UHK