Filter
PhD
Typ studia: Všechny Tempo: Všechny

Doktorské studium Dopravní inženýrství - Zde naleznete doktorské studium Dopravní inženýrství

PhD nebo doktor filozofie je postgraduální akademický titul udělovaný univerzitami. Jakmile člověk dosáhne PhD on nebo ona může být často odkazoval se na jako lékař.

Studenti sledují vzdělání ve dopravního inženýrství může očekávat, že učit se hodně o plánování, navrhování a budování důležitých dopravních prostředků, jako jsou silnice, přístavy a železnice. Tyto dovednosti se mohou hodit i pro ty, kteří hledají profese jako dálnice inženýr, železniční inženýr nebo inženýr portu.

Doktorské studium Dopravní inženýrství - Veškeré informace o doktorském studiu Dopravní inženýrství. Ušetřete čas a kontaktujte školu zde!

Čtěte více Méně

2 Výsledky v Dopravní inženýrství

University of Pardubice

Studenti s Ph.D. v dopravě, infrastruktuře a logistice se dopravní technologie naučí řešit teoreticky náročné problémy vyskytující se v oblasti dopravních prostředků a in ... [+]

Fakulta dopravní technikyStudijní obor: Dopravní prostředky a infrastrukturaStudijní program: Technika a technologie v dopravě a spojíchForma studia: kombinovaná / prezenčníStandardní délka studia: 3 rokyPočet přidělených kreditů ECTS: Studium není založeno na zápočtuAbsolvování: Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práceŠkolné (za akademický rok): Maximálně 3 900 EUR

Studenti s Ph.D. v dopravě, infrastruktuře a logistice se dopravní technologie naučí řešit teoreticky náročné problémy vyskytující se v oblasti dopravních prostředků a infrastruktury. Studenti se učí matematiku, sílu materiálů, dynamiku, spolehlivost a životnost a specifické znalosti z oblasti vozidel a infrastruktury. Absolvent ovládá výpočetní a experimentální metody dopravních prostředků a analýzu interakce dopravní cesty. Absolvent ovládá diagnostické metody návrhu vozidla a dopravní cesty a metody plánování, údržby a rekonstrukce. Absolventi komunikují a spolupracují s mezinárodními odborníky. Absolventi jsou přesvědčeni o tvůrčím rozvoji a problémech v terénu. Absolventi prokazují tyto znalosti ve vědeckovýzkumných organizacích a jejich prací na univerzitě. Absolventi pracují na vyšších pozicích; pracují v konstrukčních institutech a na manažerských pozicích při řešení náročných teoretických problémů dopravních prostředků a dopravních cest. Absolventi jsou také zaměstnáni ve státní správě, často na manažerských pozicích, kde pracují na řešení složitých problémů v dopravě a infrastruktuře.... [-]

Česká republika Pardubice II
Září 2020
English (USA)
Denní studium
Kombinované
3 roky
Kampus
Přečtěte si více v češtině
University of Pardubice

Doktorský studijní program Dopravní technologie a management je navržen tak, aby poskytoval studentům teoretické a metodologické základy dopravní techniky a managementu ( ... [+]

Fakulta dopravní technikyStudijní program: Dopravní technologie a managementForma studia: kombinovaná / prezenčníStandardní délka studia: 3 rokyPočet přidělených kreditů ECTS: Studium není založeno na zápočtuAbsolvování: Státní doktorská zkouška a obhajoba disertační práceŠkolné (za akademický rok): Maximálně 3 900 EUR

Doktorský studijní program Dopravní technologie a management je navržen tak, aby poskytoval studentům teoretické a metodologické základy dopravní techniky a managementu (včetně poštovních a kurýrních služeb) v povinných předmětech. Pozornost je věnována především použití matematických a jiných metod v řízení dopravy a výzkumným metodám. Cílem studie je připravit erudované odborníky a vědce v oblasti dopravní techniky a managementu (včetně poštovních a kurýrních služeb), kteří jsou schopni analyzovat složité problémy v terénu, využít výsledky analýz k navržení vhodných řešení a kontrolních systémů , na základě vlastního vědeckého výzkumu v úzké souvislosti s aplikací v praxi. Zvyšování kompetencí studentů ve vybraných oblastech dopravy a poštovních a kurýrních služeb je zajištěno nabídkou povinně volitelných předmětů zaměřených na investiční rozhodování, logistické systémy, modelování technologických procesů, datové struktury a algoritmy a řízení bezpečnosti. Nedílnou součástí odborného vzdělávání je exkurze v rámci výměnného programu nebo praxe v zahraničí nebo zapojení do mezinárodního tvůrčího projektu s výsledky publikovanými nebo prezentovanými v zahraničí a cílená jazyková příprava. Splnění cílů studia umožní studentům stát se špičkovými odborníky a výzkumníky a vědci zapojenými do dopravní techniky a řízení a poštovních a kurýrních služeb, vybavených nezbytnými kompetencemi použitelnými pro vědecká oddělení a instituce, univerzity a další pracoviště výzkumu a vývoje.... [-]

Česká republika Pardubice II
Září 2020
Angličtina
Denní studium
Kombinované
3 roky
Kampus
Přečtěte si více v češtině