PhD Počítačová věda

Faculty of Philosophy and Science, Silesian University in Opava

Popis programu

Read the Official Description

PhD Počítačová věda

Faculty of Philosophy and Science, Silesian University in Opava

Požadavky na přijetí:

 • ukončené vysokoškolské studium magisterského stupně v informatice (získaný titul MSc., nebo odpovídající titul inženýr v oblasti počítačové vědy)
 • znalosti počítačové vědy, který odpovídá magisterského studia, a doklad o odbornosti na základě publikovaných nebo nepublikovaných výsledků
 • Úspěšné absolvování přijímací pohovor zaměřena především na obecném pozadí v počítačové vědě a potenciální studijní profilu kandidáta
 • základní znalost anglického jazyka, a to jak společné a specializované na počítačové vědy
 • předběžná dohoda s potenciálním disertační práce nadřízeným

Rozhodnutí v konečném přijetí závisí na děkana fakulty, na základě doporučení přijímací komise složená z garantů studijního programu.

počítačová věda

Vstupné:

560, - Kč na žádosti podané do klasické formě (A3 double-stránky tištěné formuláře je možné si vyžádat na oddělení vědy a zahraničních. FPS Relations) 470, - Kč pro on-line aplikace (v informačním systému STAG)

Poplatek studie provedená v angličtině:

P1801 Computer Science - 70,999 Kč / akademický rok Poplatek se platí v eurech nebo ekvivalentní výši kurzu vyhlášeného Českou národní bankou platného v den platby. Žadatel přijat ke studiu realizované v cizím jazyce, je povinen platit poplatek za studium v ​​den zápisu nejpozději v plné výši po celý školní rok předem.

Název banky: Počet ČSOB Ostrava účtu: 8010-0309706853 / 0300 Konstantní symbol: 558 (pro platbu v bance), konstantní symbol :: 179 (pro platby typu skluzu A) Variabilní symbol: 1013 Specifický symbol: birthcode kandidáta / bez lomítka (RRRRMMDD) Při podání klasickou formu (A3 double-strana), kandidát pošle spolu s přihláškou povinných příloh.

Při podání elektronicky, kandidát vytiskne formulář žádosti (zkrácená verze), podepíše jej a odešle ji společně s povinnými přílohami.

Povinné přílohy k žádosti:

 • doklad o zaplacení, a to i v případě bezhotovostních plateb nebo elektronicky starosti mobilních telefonů. Jsme také přijímat e-maily, který je odeslán na kandidátovi v případě připsání částky na účet na fakultu,
 • kopie magisterského stupně, dodatek k diplomu nebo osvědčení o státní závěrečné zkoušky úředně ověřenou vidimation- není pro absolventy FPS SU; (Žadatelé, kteří nedokončili magisterský titul, jsou povinni předložit kopii magisterského, dodatek k diplomu nebo osvědčení o státní závěrečné zkoušce úředně ověřenou vidimation při přijímací zkoušky, nebo studovat zápisu nejpozději
 • CV včetně přehledu aktuální odborné praxe
 • seznam aktuálních publikační činnosti
 • předběžný souhlas potenciálního školitele kandidáta s návrhem disertační práce

Uzávěrka přihlášek: 31.května 2015

Datum přijímací zkoušky: Juni 2015 (přesné termíny budou vyhlášeny budou uchazeči obdrží písemnou pozvánku).

Detailní informace studie:

Cílem doktorského studia počítačové vědy v oboru studijních autonomních systémů je příprava odborníků pro design, výzkum a aplikace širokého spektra autonomních a multiagentních systémů. Studenti si vybrat svou specializaci mezi tématy, jako je umělé inteligence (kognitivní systémy), znalostních systémů a znalostní inženýrství, teoretické a aplikované robotiky, kontrola drone a zpracování datových toků z bezpilotních letounů (UAV - bezpilotní autonomní vozidla), matematické modelování multi-agentních systémů, Bio-inspirovaný multiagentní computing, superpočítačových technologií a další. Mají také široké možnosti účasti na výzkumných projektech, grantové podpory, krátkodobých a dlouhodobých zahraničních výzkumných pobytů.

Profil absolventa:

Absolventi doktorského studia najdou uplatnění jako špičkových IT odborníků v oblasti soukromých podniků a organizací veřejného sektoru. Jsou schopni podílet se na vývoji open-source softwarových platforem, aby vedl týmy rozvojové velkých softwarových projektů, navrhovat a stavět znalostní báze, aby se stal konzultanti nejnovějších informačních technologií. V neposlední řadě, mohou pokračovat ve své akademické kariéře vyšetřovatele na vysokých školách a mezinárodních výzkumných center.

Studie organizace:

Studijní program je k dispozici v prezenční a kombinované formě. Standardní doba studia je 3 roky v prezenční formě a 5 let v kombinované formě. Studenti prezenční formy bude poskytnuta stipendium podle aktuálního nařízení univerzitní. Na oplátku budou podílet na vyučovací povinnosti Ústavu výpočetní techniky, až 4 hodiny týdně.

Studie sleduje individuální studijní plán pod kontrolou nadřízeného studenta. Individuální studijní plán je navržen ve spolupráci se školitelem a studentem, a musí být schválena vědeckou radou studijního programu. Individuální studijní plán obsahuje:

 • téma disertační práce
 • Seznam předmětů student musí projít
 • seznam dalších povinností a návrhy pro následující roky studia (vědecké publikace, konference a účast na workshop atd.)
 • popis průběžné kontroly stavu přípravy disertační práce

Individuální studijní plán obsahuje alespoň 5 studijních oborů uzavřené zkoušky prováděné zkoušku soudu. Studenti prezenční formy musí projít zkoušky v prvních dvou letech studia, a studenti part-time formě musí předat je v prvních třech letech studia. Kurzy autonomní systémy a angličtiny pro informatiku jsou povinné, studentka také navštíví Seminarium každý semestr na study.1 Nejméně čtyři kurzy jsou vybrány ze seznamu volitelných předmětů podle tématu disertační práce.

Obsah, rozsah a forma státní doktorské zkoušky:

Státní doktorská zkouška je organizována jako vědecký spor s kandidátem a zahrnuje témata tří kurzů individuálního studijního plánu, zvolena tak, aby byl spojen s tématem disertační práce a zkoušky student absolvoval. Rozsah těchto tří kurzů je definován v samotném zveřejněném seznamu témat pro závěrečné zkoušky, a blíže také v popisech obsahu těchto kurzů. Student by měl prokázat orientaci v teoretické informatiky, umělé inteligence a oblasti autonomních agentů a multiagentních systémů.

This school offers programs in:
 • Angličtina
Doba a cena
This course is Studium v kampusu
Start Date
Datum začátku
May 2019
Duration
Délka trvání
Denní studium
Price
Cena
560 CZK
470, - Kč pro on-line aplikace
Information
Deadline
Locations
Česká republika - Opava, Moravian-Silesian Region
Datum začátku : May 2019
Termín odevzdání přihlášek Kontaktuj školu
Datum ukončení Kontaktuj školu
Dates
May 2019
Česká republika - Opava, Moravian-Silesian Region
Termín odevzdání přihlášek Kontaktuj školu
Datum ukončení Kontaktuj školu