PhD v globálních studiích

Způsob účasti: Plný nebo částečný čas

CISD vítá žádosti potenciálních studentů MPhil / PhD, kteří chtějí provést multidisciplinární výzkum v oblastech globálních studií, které se týkají výzkumných zájmů členů centra a výzkumných programů střediska. Konkrétní zaměření tohoto výzkumného programu je dvojí: tematicky se program zabývá analýzou současných globalizačních procesů a politickými, ekonomickými, společenskými a kulturními vztahy a strukturami, které tyto procesy definují a formují. Spíše než například studium mezistátních nebo mezinárodních vztahů a dohod, které jsou tradiční oblastí mezinárodních studií, je hlavním zaměřením tohoto programu studium povahy a evoluce současné globalizace a globálně sdílené otázky z teoretické i politické perspektivy. Metodicky program podporuje multidisciplinární analýzu současných globalizačních procesů. Témata a projekty výzkumu budou analyzovat roli a záměny mezi lidmi, institucemi, organizacemi a státy při formování dynamiky globalizace prostřednictvím hranice (alespoň) dvou následujících akademických disciplín: Mezinárodní studium a politika, Právo, Ekonomika, Řízení Studie, vývojové studie, dějiny, média a komunikační studia.

Podpora studentů je jádrem aktivit CISD. Studenti studijního oboru jsou plně podporováni primárním a sekundárním školitelem a vedoucím výzkumného centra střediska, v současnosti ředitelem centra Dr. Dan Plesch. Studenti se vyzývají, aby se zúčastnili a prezentovali ve výzkumných seminářích Centra.

Struktura

Rok jedna

Prvním rokem programu jsou semináře zaměřené na výzkum a pokročilé kurzy. Současně studenti spolupracují s vedoucím vedoucím, po konzultaci s nadřízeným vedoucím, s vypracováním podrobného výzkumného návrhu, s realizací prvních fází výzkumu a se zápisem některých částí návrhu, které představují hlavní argumenty práce. Jádrem výcviku je vzdělávací program výzkumných metod. Je navržen tak, aby poskytoval analytické nástroje požadované studenty pro získání pokročilého pochopení nedávného vývoje v hlavních disciplínách, které jsou ústředním bodem jejich výzkumného projektu a specifických výzev a příležitostí, které přináší jejich zapojení do výzkumu vznikajících globálních struktur, procesů a otázek a pro provádění výzkumu na vysoké úrovni. Studenti z doktorského studijního programu mohou také navštěvovat jednotlivé kurzy z programů MA / MSc s cílem posílit kompetence v konkrétním oboru. Do konce třetího akademického období se očekává, že studenti dokončí kapitolu o aktualizaci.

Druhý rok

V druhém ročníku studenti na plný úvazek provádějí podrobný výzkum, který obvykle zahrnuje shromažďování a zpracování dat. Některé výzkumy za tímto účelem mohou být prováděny v zahraničí, je-li to nutné. V průběhu roku vypracují studenti návrhy kapitol své diplomové práce a diskutují je s vedoucím vedoucím pracoviště a případně diskutují o konkrétních aspektech svého výzkumu se svým pomocným nadřízeným.

Třetí rok

Absolventi doktorského studia by dokončili svůj výzkum a vypracovali konečný návrh nebo téměř konečný návrh své práce.

Čtvrtý rok

Jakákoli práce v této fázi obvykle zahrnuje přepracování kapitol práce k dosažení standardů publikací. Zkouška musí být obvykle dokončena v tomto roce. Zkouškou je posouzení disertační práce a ústní zkouška (viva voce) týkající se práce a výzkumu, na němž je založena.

Program se vyučuje na:
Angličtina

Zobraz 19 více kurzů z SOAS University of London »

Tento kurz je Studium v kampusu
Start Date
Duration
4 let
Kombinované
Denní studium
Price
4,271 GBP
Celkové odměny UK / EU: 4 271 GBP; Celodenní poplatky za zahraniční pobyt: 16 950 GBP za akademický rok
Deadline
Podle místa
Podle data
Start Date
End Date
Termín odevzdání přihlášek
Start Date
End Date
Zář 1, 2022
Termín odevzdání přihlášek
Location
Termín odevzdání přihlášek
End Date
Zář 1, 2022
Location
Termín odevzdání přihlášek
End Date