Keystone logo
Rwanda

Nejlepší univerzity pro PHD Programy v Rwanda 2023

Počet institucí: 2
    • Kigali City, Rwanda

    Studenti Vatel v Rwand? absolvují prestižní mezinárodn? uznávaný titul, který jim poskytne širokou škálu vzrušujících kariérních p?íležitostí v mezinárodním pohostinství v Africe, Asii, Americe a Evrop?. Inovativní p?ístup spole?nosti Vatel je vybavuje znalostmi a dovednostmi, které mají po dokon?ení studia vykonávat ve vysokých rolích, poskytováním praktických cvi?ení a pr?myslových stáží po dobu trvání t?íletého studijního programu.

    • Kigali, Rwanda

    This program is only available as a second part of the Dual Degree Program after students. is only available via our highly accredited University...