Keystone logo
Charles University Faculty of Medicine in Hradec Králové

Charles University Faculty of Medicine in Hradec Králové

Charles University Faculty of Medicine in Hradec Králové

Úvod

Vzdělání

Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové poskytuje vzdělání budoucím držitelům bakalářských, magisterských a doktorských titulů v lékařských vědách.

Vzdělávání zajišťují pedagogové - odborníci ve svých oborech a kompetentní vědci.

Mezinárodní spolupráce

Spolupráce se zahraničím a mezinárodní mobilita je pro naši fakultu prioritou.

Kromě programu Erasmus, který dává studentům možnost strávit jeden až dva semestry na některých evropských univerzitách, nabízí organizace IFMSA studentům další umístění.

Naše fakulta má výborné vztahy s prestižní Mayo Clinic v Rochesteru v USA. Tato unikátní spolupráce, která svým rozsahem předčí všechny ostatní lékařské fakulty v ČR, zajišťuje roční stáž pro cca 10 pregraduálních a postgraduálních studentů na 3měsíční stáž v Rochesteru. Stáže jsou zaměřeny na výzkum a jsou obvykle spojeny s oblastí zájmu a budoucího rozvoje našich studentů. Často je zde i publikační výstup. Všichni účastníci stáže na Mayo Clinic potvrzují, že jde o velmi podnětnou aktivitu. V některých případech to vedlo k dalším pracovním stážím na prestižních klinikách v USA.

Mezifakultní dohody a stovky meziuniverzitních dohod pro studenty a učitele jsou dalším běžným způsobem spolupráce se zahraničními institucemi.

Věda a výzkum

Vedle výuky patří mezi hlavní činnosti fakulty vědecké a výzkumné činnosti.

Členové naší fakulty a naši studenti jsou hlavními řešiteli nebo spoluřešiteli mnoha grantových projektů (Česká grantová agentura, Evropský sociální fond, EFRR, 7. RP atd.) Týkajících se lékařského výzkumu a inovací ve výuce.

Studenti bakalářských (magisterských) programů se mohou již od počátku studia připravovat na vědeckou a výzkumnou práci v rámci studijních programů. Výsledky jejich práce jsou každoročně prezentovány, diskutovány a posuzovány na konferencích SVOČ (Konference Studentská vědecká a výzkumná práce).

Výsledky vědecké a výzkumné činnosti jsou prezentovány na mnoha pravidelných vědeckých setkáních.

Vědecké konference Lékařské fakulty a Fakultní nemocnice v Hradci Králové jsou součástí postupů externího hodnocení grantů některých grantových agentur.

Výzkumná činnost studentů doktorského studijního programu je prezentována na konferencích doktorandů.

Mezinárodní konference postgraduálních (Ph.D.) studentů nazvaná „Mezinárodní lékařská postgraduální konference v Hradci Králové“ s podtitulem „Nové hranice ve výzkumu Ph.D. Students“ se každoročně pořádá od roku 2005 a jeho prestiž stoupá. Prestiž Mezinárodní lékařské postgraduální konference Hradec Králové s podtitulem New Frontiers in the Research of Ph.D. Studenti, kteří jsou organizováni od roku 2005, neustále stoupají.

Místa

  • Hradec Kralove

    Charles University in Prague Faculty of Medicine in Hradec Kralove PO BOX 38 Simkova 870 Hradec Kralove 1 500 38 Czech Republic, , Hradec Kralove

Programy

Otázky