Keystone logo
Charles University Second Faculty of Medicine

Charles University Second Faculty of Medicine

Charles University Second Faculty of Medicine

Úvod

Studenti si vybírají druhou fakultu pro její výjimečný výzkum a vynikající výuku díky hrdé tradici přátelství a jednoty mezi lektory, studenty a administrativními pracovníky a jedinečné studentské zkušenosti, kterou nabízíme. Náš závazek připravit úspěšné profesionály v primární nebo nemocniční lékařské péči činí z naší fakulty vynikající volbu pro vaše studium.

Výzkum a excelence výuky

Na druhé fakultě těžíte z každodenního kontaktu s mezinárodně uznávanými vědci i vedoucími výzkumnými pracovníky v mnoha lékařských oborech v České republice. Zaměřujeme se zejména na výzkum v oblasti lidské genetiky a genomiky, dětské onkologie a hematologie, onkogynaekologie, neurovědy a pediatrie. Naše výsledky pravidelně publikujeme v nejlepších mezinárodních vědeckých časopisech. Mnoho našich akademických pracovníků a doktorandů je laureáty národních nebo mezinárodních cen a ocenění a naši uznávaní specialisté se starají o národní sportovní reprezentace. To vše vám poskytuje nejlepší příležitost stát se prominentním zdravotníkem.

Pediatrie - náš jedinečný bonus ke standardnímu vzdělávání

Druhá lékařská fakulta historicky navazuje na pediatrickou fakultu. Přestože poskytuje všeobecné lékařské vzdělání a jeho absolventi jsou úspěšní jako internisté i jako pediatři (nebo specialisté v jiných oborech), učební plán si zachoval široký záběr pediatrie. Ve srovnání s jinými fakultami se studenti mohou blíže seznámit s pediatrickými specializacemi, jako jsou mimo jiné neurologie, hematologie, onkologie, psychiatrie, ortopedie, kardiologie, stomatologie.

Široké mezinárodní uznání

Titry udělené druhou lékařskou fakultou jsou plně uznávány ve všech zemích EU a v USA na federální úrovni. (Pro informace o licenčním postupu k výkonu lékařství je nutné kontaktovat profesní orgán příslušné země.)

Globální možnosti studia a školení

Jako student druhé fakulty si můžete vybrat ze široké nabídky výměnných studijních programů a zahraničních stáží. Můžete strávit semestr nebo celý akademický rok na některé z našich partnerských univerzit v Evropě a po celém světě; absolvovat praktickou stáž v nemocnicích a lékařských ústavech po celém světě (přečtěte si o zkušenostech našich studentů); nebo se účastnit humanitárních lékařských misí.

Prostor pro rozvoj vlastního talentu

Pokud neradi chodíte na přednášky, ale chcete dokázat svůj talent, může vám být povoleno účastnit se výuky mladších spolužáků. Od druhého ročníku můžete být užiteční jako lékařský demonstrátor v hodinách anatomie a histologie, protože jste věkově i profesně blízcí ostatním studentům a rozumíte jejich problémům a potřebám.

Výborné dopravní spojení

Do centra Prahy se metrem dostanete za 15 minut. Výjezd ze stanice metra vede přímo ke vchodu do fakulty.

Spokojení studenti a úspěšní absolventi

Podle vlastního hodnocení výuky na 2. lékařské fakultě jsou studenti dlouhodobě spokojení a absolventi úspěšně vystupují na českém i mezinárodním trhu práce.

Studentský život, zábava a kultura

Fakulta zajišťuje příjemnou atmosféru a dobré vztahy mezi svými studenty a zaměstnanci. Naše studentské společnosti se snaží zlepšit studentský život četnými mimoškolními akcemi, koncerty vážné a populární hudby, uměleckými výstavami a sportovními soutěžemi, včetně tradiční letní párty na parníku. Týden osvěžovačů na začátku roku je neocenitelnou příležitostí setkat se se svými spolužáky a poznat Prahu i Česko.

Aktivní a originální studentské společnosti

Jako člen některých studentských společností se můžete aktivně účastnit všech těchto aktivit. Kromě účasti na pořádání akcí můžete s Motolákem rozvíjet svoji kreativitu jako reportér nebo fotograf; pomáhat při řízení praktických stáží v zahraničí u Mezinárodní federace asociací studentů medicíny Česká republika (IFMSA); nebo se zapojit do mezinárodní studentské komunity prostřednictvím Asociace mezinárodních studentů medicíny (AIMS).

Pohodlí elektronických dokumentů

Abychom se vyhnuli zbytečnému papírování, provozujeme mnoho elektronických aplikací, včetně studijních přihlášek, zápisů na zkoušky, hodnocení výuky a elektronických výukových zdrojů.

Místa

  • Prague

    Charles University in Prague 2nd Faculty of Medicine V Úvalu 84 150 06 Praha 5 - Motol , , Prague

Otázky