Keystone logo
Czech Technical University in Prague Ph.D. Stavební inženýrství
Czech Technical University in Prague

Ph.D. Stavební inženýrství

Prague 6, Česká republika

4 Years

Angličtina

Plný úvazek

Request application deadline

Request earliest startdate

CZK 552 000 / per year *

Na kampusu

* poplatek za podání žádosti: 32 EUR

Úvod

Absolvent oboru stavební inženýrství získává důkladné odborné a teoretické znalosti podle své orientace v oboru:

 • Návrh a teorie stavebních konstrukcí
 • Spolehlivost
 • Trvanlivost
 • Sanace a rekonstrukce budov
 • Materiálové inženýrství
 • Budování fyziky
 • Akustika a osvětlení
 • Numerická analýza stavebních konstrukcí a jejich částí
 • Zdravotní bezpečnost budov
 • Požární bezpečnost budov
 • Multikriteriální hodnocení budov s ohledem na udržitelný rozvoj
 • Recyklace
 • Hodnocení energetické náročnosti budov
 • Specifické problémy konzervace a revitalizace památkově chráněných budov
 • Návrh inteligentních stavebních systémů
 • Budování mikroklimatu
 • Technologie vnitřního prostředí
 • Progresivní technologie realizace budov
 • Ochrana budov před zvýšenou vlhkostí
 • Procesy degradace a biodegradace
 • Teorie pravděpodobnosti a statistika
 • Aplikovaná informatika
136941_36eafdee-e707-421a-8a09-3a606729a9f6.jpg

Foto: Fakulta stavební ČVUT v Praze

V jednotlivých specializačních modulech mohou studenti dále obohatit svůj profesní profil o vyvážené portfolio pokročilých teoretických znalostí v přírodních vědách, matematice, fyzice, chemii a architektuře.

Absolventi oboru Pozemní stavitelství mají hluboké znalosti, které jim umožní aplikovat při analýze, navrhování nebo stavbě budov nejnovější teoretické a numerické postupy založené na přesných matematických, fyzikálních a geometrických modelech, magisterský v potřebném rozsahu výpočetní technika a příslušné softwarové aplikace a moderní numerické postupy při řešení praktických problémů.

Období aplikace

Aby bylo možné písemně vyřešit případné nedostatky, které se vyskytnou v předložených materiálech, fakulta vyžaduje, aby byly přihlášky zaslány do poloviny dubna a poloviny listopadu. Akademický rok doktorského studijního programu začíná každý rok 1. března a 1. října.

O Škole

Otázky