Keystone logo
Czech Technical University in Prague Ph.D. v oblasti jaderné bezpečnosti, zabezpečení a soudního lékařství
Czech Technical University in Prague

Ph.D. v oblasti jaderné bezpečnosti, zabezpečení a soudního lékařství

Prague 6, Česká republika

4 Years

Angličtina

Plný úvazek, Poloviční úvazek

Request application deadline

Sep 2024

CZK 1 000 / per year

Na kampusu

Úvod

Doktorský program na FJFI ČVUT

Doktorský program v aplikacích přírodních věd a v matematickém inženýrství je otevřen absolventům magisterského studia, kteří chtějí rozšířit svou akademickou kvalifikaci v příslušném studijním oboru.

Program zaměřený na výzkum poskytuje důkladné školení pro vysokou úroveň odborné způsobilosti ve zvolené oblasti (viz níže) a schopnost samostatně rozvíjet a používat odborné znalosti a dovednosti získané při výzkumu.

Jaderná bezpečnost, zabezpečení a soudní lékařství

Nový studijní program je zaměřen na jaderné zabezpečení jaderných zařízení, jaderných materiálů, zdrojů ionizujícího záření a jaderné forenzní techniky. Unikátní vlastnost nového Ph.D. program spočívá v návaznosti jaderného zabezpečení jaderných zařízení, jaderných materiálů, zdrojů ionizujícího záření a jaderné bezpečnosti jaderných zařízení a jejích synergií; zejména v případě havarijní připravenosti a forenzních metod používaných v různých jaderných oblastech. Toto nové a perspektivní multidisciplinární propojení bezpečnosti, zabezpečení, prevence mimořádných situací, jaderných vyšetřovacích metod a jejich synergií významně odlišuje tento nový studijní program od stávajícího Ph.D. programy. Tento přístup nabízí nové perspektivy vysoce specializovaného akademického vzdělávání v České republice, středoevropském regionu a program má ambici stát se atraktivním po celém světě.

Průvodce postupem krok za krokem

Uchazeč o přijetí musí absolvovat příslušný magisterský program (nebo navazující magisterský program) a úspěšně složit zkoušku z matematiky, fyziky nebo chemie (podle potřeby), z kurzů souvisejících se zvoleným studijním oborem / specializací a z angličtiny. Jazyk.

  • Předložení požadované dokumentace;
  • Kontaktování možných školitelů a výběr tématu disertační práce;
  • Podání žádosti;
  • Validace zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikací;
  • (Nostrifikace);
  • Vstupní pohovor.

Další užitečné informace

Uzávěrka přihlášek je obvykle dvakrát ročně a je vyhlašována pravidelně. V přihlášce by měl uchazeč mimo jiné uvést zvolený studijní program a zohlednit téma disertační práce (označované také jako disertační práce).

Doba trvání Ph.D. program je čtyřletý v prezenční formě nebo pětiletý v kombinované (kombinované) formě.

K žádosti musí být přiloženo:

  • Životopis;
  • Doklady potvrzující dříve ukončené vzdělání a odbornou praxi (jsou-li relevantní). Stupně, diplomy a dokumenty získané v zahraničí musí být úředně ověřeny;
  • Seznam publikovaných prací a dalších výsledků odborné činnosti; ocenila by se jakákoli forma jejich hodnocení.

Přijímací řízení

O Škole

Otázky