Keystone logo
Faculty of Philosophy and Science, Silesian University in Opava

Faculty of Philosophy and Science, Silesian University in Opava

Faculty of Philosophy and Science, Silesian University in Opava

Úvod

Fakulta Filozoficko-přírodovědecká (FPS) v Opavě začala v roce 1990 jako fakulty Masarykovy univerzity v Brně av roce 1991 se stala součástí Slezské univerzity v Opavě. Založena v post-komunistické éry, to mělo žádný právní předchůdce. Fakulta učí předměty umění (historie, muzeologie, archeologie, český jazyk, cizí jazyky, a knihovna vědy), vědy (fyzika a výpočetní techniky) a jeden umělecký předmět tvůrčí fotografie. V současné době existuje 14 studijní programy pro bakaláře, 12 studijní programy pro magisterské a 6 studijních programů pro stupně lékaře. Podrobné informace o studijních programech naleznete v sekci studii s námi. Poslední roky byly obdobím vývoje v oblasti vědy a výzkumu pro FPS. Hlavními směry vědeckého pokroku a výzkumu, jsou určeny výzkumných cílů, které jsou obsaženy ve statutu rámcových programů je. Vědecké výsledky institutů historických věd, fyziky a informatiky, které byly publikovány v renomovaných českých i zahraničních časopisech, naznačují vysokou kvalitu výzkumu srovnatelné s evropskými standardy. Výsledek tvůrčích aktivit nejdůležitějších akademiků z Institutu tvůrčí fotografie jsou mezinárodně uznávané.

opava

V rámci vědeckého pokroku došlo úspěšný rozvoj mezinárodní spolupráce, která zahrnuje společné řešení výzkumných projektů, studijní pobyty, přednášek a účast na mezinárodních vědeckých konferencích. I když spolupráce s institucemi ze zemí Evropské Central (Německo, Rakousko, Polsko a Slovenská republika) převažuje, bylo dosaženo pokroku týkající se spolupráce s ostatními zeměmi Evropské unie, jako je Itálie, Velká Británie či Slovinska ,

Místa

  • Opava

    Faculty of Philosophy and Science Silesian University in Opava Bezručovo nám. 1150/13 746 01

    Otázky