Keystone logo
International Ataturk Alatoo University

International Ataturk Alatoo University

International Ataturk Alatoo University

Úvod

ALA-TOO MEZINÁRODNÍ UNIVERZITA se skládá z pěti bloků s učebnami a laboratořemi vybavenými internetem a moderními interaktivními tabulemi. Náš „Campus“ je vzdělávací centrum s knihovnou, konferenčním sálem, třemi stadiony, jednou tenisovou šňůrou, jednou tělocvičnou, šesti počítačovými kurzy, 1 internetovým klubem, jedním výzkumným střediskem, dvěma kantýnami, jedním lékařským střediskem. V AIU jsou čtyři fakulty, tři instituty a 16 kateder.

Primárním vyučovacím jazykem je angličtina. Pomocnými jazyky je ruština, kyrgyzština a turečtina.

Státním řídícím orgánem univerzity je Ministerstvo školství a vědy Kyrgyzské republiky. Zakladatelem Ala-Too International University jsou mezinárodní vzdělávací instituce Sapat.

Místa

  • Bishkek

    Bishkek, Kyrgyzstán

    Otázky