Keystone logo
Max Planck Institute for Brain Research

Max Planck Institute for Brain Research

Max Planck Institute for Brain Research

Úvod

Max Planck Institute for Brain Research je základní výzkumná a vědecká instituce zaměřená na porozumění mozku. Lidský mozek je impozantně složitý stroj, skládající se z přibližně sto miliard miliard neuronů a bilionů spojů nebo synapse mezi nimi. Z takového systému, jako kdyby se kouzelně objevilo vnímání, chování a myšlení. Mozak je často označován jako "nejkomplexnější stroj ve známém vesmíru".

Mozky jsou produkty evoluce, reakce biologických organismů na selekční tlak. V důsledku toho mozky řeší mnoho složitých, ale specializovaných problémů: najít jídlo, identifikovat a vyhnout se nebezpečí, učit se a rozpoznat příbuzné, učit se od minulých asociací, předpovídat blízkou budoucnost, komunikovat a v několika druzích přenášet znalosti. To vše se zdá být tak jednoduché. Přesto víme, že tyto problémy jsou složité, protože naše pokusy o jejich řešení umělými stroji byly dosud zklamáním. Dnešní počítače se zlepšují při řešení čistě výpočetních problémů (například šachy). Ale jsou stále chudí při řešení úkolů rozpoznávání objektů, znaků nebo tváří, operace, které naše mozky provádějí bez námahy. A mozky pracují s velmi malou silou (asi 30 W u lidí). Jsou to triumf efektivity.

Studium a porozumění mozku je důležité z mnoha důvodů. Za prvé, je to fascinující vědecká výzva. Kvůli různorodosti a složitosti základních problémů, kterým čelíme, je moderní neurověda interdisciplinární vědou par excellence zahrnující mimo jiné molekulární biologii, biochemisty, genetiky, elektrofyziologa, etologa, psychologa, fyziku, počítačové vědce, inženýry a matematiky. Pochopení mozku vyžaduje redukcionistické a syntetické přístupy. Jednoduše řečeno, to je impozantní a zajímavá výzva pro vědce s vášní pro základní výzkum.

Za druhé, pochopení mozku je pro medicínu nejdůležitější. Údaje ze Světové zdravotnické organizace ukazují, že psychiatrické a neurologické onemocnění patří k hlavním příčinám postižení a nemocí. V roce 2005 se mozkové choroby na evropském kontinentu podílely na 35% ekonomické zátěže všech nemocí. Zatímco náš institut není lékařskou institucí, znalosti, které produkujeme (např. O mechanismech nervového vývoje, synaptické plasticitě nebo dynamice mozku), mají zásadní význam pro aplikovaný neurologický výzkum (např. Neurodegenerativní onemocnění, psychiatrické poruchy).

Naším cílem je být institucí, kde někteří nejlepší vědci na světě spolupracují na pochopení operací a funkcí nervových systémů. Naše vědecké zaměření je na obvody nebo sítě vzájemně působících částí - molekul v neuronu, neurony v místním okruhu, komunikace mezi obvody. Experimentální práce v ústavu probíhají na interdisciplinárních, interaktivních podmínkách, které se nacházejí v srdci přírodovědných areálů Univerzity Goethe ve Frankfurtu nad Mohanem, u druhů zvířat bez primátů (např. Krys a myší, ryby). Naším nejbližším sousedy a vědeckými partnery jsou oddělení biologie, chemie a fyziky Goethe University, Frankfurtský institut pokročilých studií (FIAS) a Max Planckský biofyzikální ústav. Máme také úzké vztahy s odděleními lékařské vědy a vědy o výpočetní technice a matematiky Goethe University a institutem Ernst Strüngmann, který se zaměřuje na kognitivní neurovědy.

Místa

 • Frankfurt

  Max-von-Laue-Straße 4, 60438, , Frankfurt

  • Frankfurt

   Deutschordenstraße 46, 60528, , Frankfurt

   Otázky