Keystone logo
Slovak Academy of Sciences, Institute of Informatics PhD v aplikované informatice
Slovak Academy of Sciences, Institute of Informatics

PhD v aplikované informatice

Bratislava, Slovensko

Request duration

Angličtina

Plný úvazek

Request application deadline

Sep 2024

Request tuition fees

Na kampusu

Stipendia

Prozkoumejte možnosti stipendií, které vám pomohou financovat vaše studium

Úvod

Absolvoval studijní program Aplikovaná informatika:

 • získává vysokoškolské vzdělání ve třetím stupni (doktorské) v oboru aplikované informatiky,
 • zná vědecké metody výzkumu a vývoje v oblasti aplikované informatiky se zaměřením na metody a prostředky návrhu informačních řešení problémů,
 • učí se principům individuální práce, týmové práci a řízení projektů, vědecké formulaci problému, ekonomické, právní a environmentální aspekty nových řešení, etické a sociální aspekty vědecké práce, prezentace výsledků,
 • pochopí aplikovanou informatiku pro příslušnou oblast použití,
 • bude připravena vybudovat vědeckou perspektivu v různých oblastech aplikované informatiky a přímého vstupu na obchodní trh,
 • najde uplatnění jako člen tvůrčího týmu nebo je vůdce v jakékoli oblasti, kde se vyžaduje znalost aplikované informatiky.


Požadavky na přijetí/>

Základním požadavkem pro přijetí do doktorského studia je dokončení studijního programu druhého stupně. Absolventi kurzů podle starších pravidel také splňují tuto podmínku. Dokončení studijního programu složeného z první a druhé úrovně se považuje za dokončení druhé úrovně.

Odborná způsobilost uchazečů o doktorské studium se hodnotí na základě jejich výsledků z předchozích studií, přijímací zkoušky a zdravotního stavu žadatele, který je dokumentován lékařem žadatele.


Proces uveřejnění přihlášky/>

1) Žadatelé mohou žádat o studium dvěma způsoby:

 • elektronicky

nebo

 • zasláním vyplněného papírového formuláře bez zadání elektronické přihlášky.

2) elektronická přihláška - řádně vyplněná přihláška musí být vytištěna, podepsána žadatelem a zaslána poštou příslušnému studijnímu oddělení spolu s dalšími požadovanými dokumenty.

Elektronický aplikační systém bude vést žadatele v procesu podání žádosti.

3) zasláním přihlášky spolu s přílohami a kopií potvrzení o přijetí poplatku na adresu:

Študijní oddělení

FIIT STU v Bratislavě

Ilkovičova 2

842 16 Bratislava 4

Slovenská Republika


Doktorská práce/>

Žadatel vyplní téma dizertační práce, o kterou se zajímá, a jméno dozorce ve formuláři žádosti.


Požadované dokumenty/>

Žadatel musí vyplnit vyplněný formulář žádosti a tyto požadované dokumenty:

 1. motivační dopis
 2. návrh práce (1-2 strany)
 3. oficiální přepis vysokoškolského diplomu, osvědčení o státní zkoušce a osvědčení o dalších úspěších
 4. seznam absolventských kurzů v rámci vysokoškolského studia včetně výsledků studia (známky a individuální úspěchy potvrzené fakultou) nebo úřední přepis doplňku k diplomu
 5. životopis
 6. seznam vydaných a nepublikovaných prací s odbornými znalostmi (pokud byly vypracováni) a seznam dalších výsledků výzkumu a umělecké činnosti

Žadatel rovněž přiloží kopii potvrzení o poplatku.

Dokumenty přiložené k přihlášce budou uchovávány na akademickém oddělení fakulty a nebudou poslány zpět.


Vstupné/>

50 € - pro studium v ​​anglickém jazyce


Vstupní zkouška/>

Přijímací zkouška je písemná a ústní.

Pro studenty ze zahraničí jsou stejné profesní požadavky jako pro domácí studenty.

Doktorandi prokazují znalosti příslušného oboru v přijímacím řízení. Dále předkládají disertační práci v kontextu dosažení znalostí.

Kandidát obdrží aktualizované informace o přijímací zkoušce spolu s pozváním na přijímací zkoušku. Každý doktorand bude písemně informován o datu a místě přijímací zkoušky.

Přijímací řízení

Poplatek za studium programu

O Škole

Otázky

Podobné kurzy