Keystone logo
University of Trento The Department of Industrial Engineering

University of Trento The Department of Industrial Engineering

University of Trento The Department of Industrial Engineering

Úvod

Oddělení provádí výzkum, výcvik a výuku v oborech Průmyslové inženýrství, zejména v mechaniky, mechatronice, materiálovém inženýrství, elektronických a mikroelektronických systémech, manažerských informačních systémech a optimalizačních metodách a modelech pro podporu rozhodování.

Výzkumné cíle oddělení berou ohled na strukturu materiálů; jejich vlastnosti a aplikace; nové materiály a technologie; automatizační systémy procesů a strojů; výroba a skladování energie; návrh a realizace mechanických / elektronických integrovaných zařízení se specifickými funkcemi v inovačních aplikacích; optimalizace produktů a procesů.

Oddělení spolupracuje s různými národními a mezinárodními výzkumnými institucemi a zabývá se projekty základního a aplikovaného výzkumu se silným spojením s průmyslovým světem.

Místa

  • Povo

    DII - Department of Industrial Engineering via Sommarive, 38123, Povo

    Otázky