Keystone logo

Pravidla a podmínky

Následující text popisuje podmínky používání www.masterstudies.com 's webové stránky a služby s nimi související, jak byly vytvořeny a provozovány společností Keystone Academic Solutions. Přečtěte si jej prosím pozorně. Používáním této webové stránky dáváte najevo, že souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito podmínkami. Keystone Academic Solutions může tyto podmínky kdykoli revidovat a aktualizovat, proto prosím pravidelně navštěvujte tuto stránku, abyste si přečetli text, protože je pro vás závazný. Výrazy „Vy“ a „Uživatel“ se v celém textu používají s odkazem na všechny jednotlivce a/nebo subjekty, které přistupují na tuto webovou stránku z jakéhokoli účelu nebo důvodů.

Použití obsahu a vlastnická práva

Používáním této webové stránky berete na vědomí a souhlasíte s tím, že veškerý obsah a materiály na nich dostupné, jako je text, loga, grafika, obrázky a software, jsou chráněny norskými a mezinárodními zákony o autorských právech, ochranných známkách a dalšími zákony. Veškerý obsah a materiály jsou majetkem společnosti Keystone Academic Solutions nebo jejích dodavatelů obsahu či klientů. Keystone Academic Solutions si vyhrazuje výhradní právo na kompilaci obsahu těchto webových stránek (což znamená jejich shromažďování, uspořádání a zobrazování). Toto právo je chráněno norskými a mezinárodními zákony o autorských právech. Používáním této webové stránky souhlasíte s tím, že nebudete zachycovat, prodávat, licencovat, distribuovat, publikovat, upravovat, upravovat, upravovat, kopírovat, reprodukovat nebo znovu používat obsah této webové stránky jakýmkoli jiným způsobem pro jakékoli veřejné nebo komerční účely. Je zakázáno kopírovat nebo upravovat HTML kód, který Keystone Academic Solutions vytváří a používá ke generování svých webových stránek. Tento kód je rovněž chráněn autorským právem. Je vám výslovně zakázáno porušovat zabezpečení těchto webových stránek (například mimo jiné používáním jakéhokoli zařízení, softwaru nebo postupu, který zasahuje nebo se pokouší narušit řádné fungování těchto webových stránek; používání jakéhokoli zařízení nebo nástroje k procházet tyto webové stránky jinak, než které poskytuje Keystone Academic Solutions; pokoušet se dešifrovat, dekompilovat, rozebrat nebo zpětně analyzovat jakýkoli software tvořící součást webové stránky; šířit nebo se pokoušet šířit viry, trojské koně, červy nebo jakákoli jiná zařízení, která jsou navrženy nebo určeny k narušení, poškození nebo zasahování do jakýchkoli informací, softwaru, hardwaru nebo komunikačních systémů).

Způsob používání

Máte povolen přístup k obsahu této webové stránky pro vaše osobní, nekomerční použití, pokud tak učiníte bez porušení autorských práv a jiných vlastnických práv, a za předpokladu, že tyto webové stránky nepoužíváte k žádnému účelu, který je nezákonný nebo zakázaný těmito pravidla a podmínky. Souhlasíte s tím, že nebudete používat tyto webové stránky žádným způsobem, který je nezákonný, urážlivý, ohrožující, obtěžující, obscénní, urážlivý, nenávistný nebo jakýmkoli jiným způsobem porušující tyto podmínky. Při používání této webové stránky souhlasíte s tím, že nebudete zveřejňovat žádné nepřesné nebo nepravdivé informace o sobě, žádné informace, které nejsou součástí vašeho vlastního životopisu, žádné nevyžádané reklamy nebo obchodní návrhy, řetězové dopisy a nevyžádanou poštu. Jako uživatel těchto webových stránek a jejich služeb jste odpovědní za svou vlastní komunikaci a za důsledky svého zveřejnění.

Odpovědnost Keystone Academic Solutions

Obsah těchto webových stránek může obsahovat nepřesnosti nebo typografické chyby. Tyto webové stránky a jejich obsah používáte na vlastní nebezpečí. Na této webové stránce a jejím obsahu jsou pravidelně prováděny změny a mohou být provedeny kdykoli. Společnost Keystone Academic Solutions nemá žádnou povinnost monitorovat vaše používání této webové stránky nebo uchovávat obsah vaší relace. Keystone Academic Solutions nekontroluje ani nezaručuje přesnost informací zveřejněných uživateli. Keystone Academic Solutions může podniknout kroky k zamezení používání této webové stránky, což může vést k odpovědnosti vůči Keystone Academic Solutions.

Zřeknutí se záruk a následných škod

Keystone Academic Solutions neprohlašuje ani nezaručuje, že tato webová stránka bude fungovat bez přerušení nebo bez chyb, nebo že webová stránka nebo server, který je zpřístupňuje, neobsahují počítačové viry nebo jiná škodlivá zařízení. Veškerý obsah této webové stránky je poskytován „tak, jak je“ bez jakýchkoli záruk jakéhokoli druhu, včetně záruky obchodovatelnosti, vhodnosti pro konkrétní účel a neporušení práv. Keystone Academic Solutions neprohlašuje ani nezaručuje, že tato webová stránka, její obsah, její použití nebo výsledky použití budou správné, přesné, včasné nebo jinak spolehlivé. Keystone Academic Solutions nenese odpovědnost za používání této webové stránky, které je nezákonné nebo jakýmkoli způsobem porušuje tyto podmínky. Společnost Keystone Academic Solutions by za žádných okolností neměla nést odpovědnost za jakékoli přímé, nepřímé nebo následné škody vyplývající z vašeho používání nebo neschopnosti používat tuto webovou stránku.

Odkazy na jiné stránky

Tato webová stránka obsahuje odkazy na webové stránky třetích stran. Keystone Academic Solutions poskytuje tyto odkazy pouze pro vaše pohodlí a ne jako podporu obsahu těchto webových stránek třetích stran, za které Keystone Academic Solutions nenese žádnou odpovědnost. Na propojené webové stránky třetích stran přistupujete na vlastní riziko.

Odškodnění

Souhlasíte s tím, že budete bránit, odškodnit a chránit společnost Keystone Academic Solutions, její ředitele, zaměstnance, zástupce a agenty před všemi závazky, nároky, akcemi, požadavky nebo výdaji, včetně, bez omezení, právních a účetních poplatků, které vyplývají z vašeho používání nebo zneužití této webové stránky nebo vaše porušení těchto podmínek.

Grafická reklama

Společnost Keystone Academic Solutions implementovala grafickou reklamu a používá Doubleclick, funkci Google Analytics založenou na grafové reklamě. Můžete se odhlásit ze služby Google Analytics pro grafickou reklamu a přizpůsobit reklamy v reklamní síti Google pomocí Správce nastavení reklam . Můžete také instruovat službu Google Analytics, aby do služby Google Analytics neodesílala žádné informace o návštěvách vašich webových stránek, a to stažením a instalací doplňku prohlížeče pro odhlášení ze služby Google Analytics pro váš aktuální webový prohlížeč.

Kontaktní informace

Další informace naleznete na naší kontaktní stránce .

Tyto obchodní podmínky byly naposledy změněny dne 12. března 2018