Faculty of Philosophy and Science, Silesian University in Opava

Úvod

Přečtěte si oficiální popis

Fakulta Filozoficko-přírodovědecká (FPS) v Opavě začala v roce 1990 jako fakulty Masarykovy univerzity v Brně av roce 1991 se stala součástí Slezské univerzity v Opavě. Založena v post-komunistické éry, to mělo žádný právní předchůdce. Fakulta učí předměty umění (historie, muzeologie, archeologie, český jazyk, cizí jazyky, a knihovna vědy), vědy (fyzika a výpočetní techniky) a jeden umělecký předmět tvůrčí fotografie. V současné době existuje 14 studijní programy pro bakaláře, 12 studijní programy pro magisterské a 6 studijních programů pro stupně lékaře. Podrobné informace o studijních programech naleznete v sekci studii s námi. Poslední roky byly obdobím vývoje v oblasti vědy a výzkumu pro FPS. Hlavními směry vědeckého pokroku a výzkumu, jsou určeny výzkumných cílů, které jsou obsaženy ve statutu rámcových programů je. Vědecké výsledky institutů historických věd, fyziky a informatiky, které byly publikovány v renomovaných českých i zahraničních časopisech, naznačují vysokou kvalitu výzkumu srovnatelné s evropskými standardy. Výsledek tvůrčích aktivit nejdůležitějších akademiků z Institutu tvůrčí fotografie jsou mezinárodně uznávané.

opava

V rámci vědeckého pokroku došlo úspěšný rozvoj mezinárodní spolupráce, která zahrnuje společné řešení výzkumných projektů, studijní pobyty, přednášek a účast na mezinárodních vědeckých konferencích. I když spolupráce s institucemi ze zemí Evropské Central (Německo, Rakousko, Polsko a Slovenská republika) převažuje, bylo dosaženo pokroku týkající se spolupráce s ostatními zeměmi Evropské unie, jako je Itálie, Velká Británie či Slovinska ,

Místa

Opava

Adresa, 1. řádek
Faculty of Philosophy and Science
Silesian University in Opava
Bezručovo nám. 1150/13
746 01

Opava, Moravskoslezský kraj, Česká republika

Stipendium Keystone

Objevte, jaké možnosti vám může nabídnout naše stipendium