Silesian University of Technology - Joint Doctoral School

Úvod

Přečtěte si oficiální popis

Slezská technická univerzita organizuje svůj Ph.D. studia na Společné doktorské škole. Cílem školy je propagovat a implementovat oblasti výzkumu definované ve strategii rozvoje univerzity. Ph.D. studia připravují studenty k dosažení vysokého stupně specializace a odborných znalostí ve vědecké disciplíně.

Společná doktorská škola nabízí interdisciplinární vzdělávání pokrývající celou řadu vědeckých oborů (témata disertační práce). Trvání doktorátu program je 4 roky s prezenčním zápisem. Každý Ph.D. student obdrží stipendium bez zpoplatnění školného.

Společná doktorská škola vybírá potenciálního Ph.D. studenti prostřednictvím každoročních otevřených soutěží ve formě přijímacích zkoušek. Elektronická registrace kandidátů díky online platformě. Informace o přijímacím řízení a vstupních požadavcích jsou uvedeny na webových stránkách školy.118347_photo-1523240795612-9a054b0db644.jpgPriscilla Du Preez / Unsplash

Místa

Gliwice

Adresa, 1. řádek
Akademicka,2A
44-100 Gliwice, Slezské vojvodství, Polsko