Přečtěte si oficiální popis

58449_girl-ethiopian-child-portrait-38634.jpeg

Naší vizí je rovná a udržitelná společnost na místní i celosvětové úrovni, kde každý může žít bezpečně, plnit život bez chudoby a nespravedlnosti. Věříme přesvědčivě, že špičkový výzkum, znalosti a důkazy jsou zásadní pro vytváření změn potřebných pro realizaci naší širší vize a pro podporu lidí, společností a institucí, aby se mohli orientovat v budoucích výzvách. Ale dynamické globální kontexty a výzvy vyžadují nové druhy výzkumu a znalostí, vyvinuté a sdílené novými způsoby.

Jak budeme dělat rozdíl

Prostřednictvím našeho závazku zavázat se k dokonalosti, uplatňované napříč vzájemně propojenými oblastmi výzkumu a znalostí, výuky a učení a komunikací a dopadu, budeme spolupracovat místně a globálně ve vzájemném učení směrem k transformacím, které snižují nerovnosti, urychlují udržitelnost a budují inkluzívnější a bezpečnější společnosti.

Práce v partnerství pro řešení globálních problémů

Naše strategie na období 2015-2020 vychází ze tří definujících úkolů.

Snižte nerovnosti

Snížit nerovnosti včetně hospodářských, sociálních a politických nerovností, které protínají a hrozí podkopáním budoucího pokroku při snižování chudoby, a zajistit, aby výhody globálního hospodářského růstu rovnoměrněji přispívaly k lepšímu živobytí a blahobyt komunit všude.

Zrychlete udržitelnost

Urychlit udržitelnost s cílem čelit naléhavým výzvám v oblasti životního prostředí a změny klimatu restrukturalizací ekonomik a společností a nalezením cest, které řeší globální poptávku po zdrojích a zároveň zajistí místní živobytí a spravedlnost ve stále více stlačeném a urbanizovaném světě.

Vytvořte inkluzivní a bezpečné společnosti

Vytvářejte inkluzivní a bezpečnou společnost, v níž jsou občané chráněni před hrozbami z konfliktů, jakož i ekologickými, ekonomickými, politickými a sociálními šoky, a mají pocit, že se podílejí na správě společenství, ve kterém žijí.

Budeme rozvíjet a uplatňovat náš zainteresovaný přístup založený na excelence, včetně posílených globálních partnerství, abychom zajistili, že naše práce významně přispěje k řešení těchto výzev.

Naše cíle

  1. Přispějte k transformacím, které snižují nerovnosti, urychlují udržitelnost a vytvářejí inkluzivní a bezpečné společnosti.
  2. Vložte špičkovou excelenci a její čtyři pilíře do všeho, co děláme.
  3. Pracujte lokálně a globálně v rámci univerzálního rámce vývoje.
  4. Vytvořte institut, který prosperuje finančně a organizačně a žije jeho hodnoty.

Co znamená špičková kvalita?

Zapletená excelence je typický přístup IDS k budování a mobilizaci znalostí ak výuce a vzájemnému učení pro rozvoj. Začleněná excelence znamená, že vysoká kvalita naší práce (excelence) závisí na tom, že spojíme a zapojíme ty, kteří jsou jádrem změny, kterou chceme vidět.

Programy se vyučují na:
  • Angličtina

Tato škola dále nabízí:

PhD

Institute of Development Studies

Nabízíme program supervizovaného studia vedoucího k doktorskému studiu v tématech úzce souvisejících s našimi současnými výzkumnými prioritami. ... [+]

Vedoucí představitelé světů ve vývojových studiích

IDS je přední celosvětová instituce pro vývojový výzkum, výuku a učení a dopad a komunikaci založená na univerzitě v Sussexu. Univerzita Sussex je na prvním místě ve vývojových studiích. Toto QS světové hodnocení odráží silnou pověst a kvalitu výzkumu a nabídek nabídek v areálu, včetně IDS.

Výzkum na IDS

IDS se věnuje výzkumu procesů sociálního, politického a ekonomického vývoje a změn, aby pochopil problémy chudoby a problémy související s rozvojem v místní, národní a globální sféře. Prostřednictvím našeho výzkumu se snažíme dosáhnout naší vize rovných a udržitelných společností, a to jak na místní, tak i celosvětové úrovni, kde každý může žít bezpečně, plnit život bez chudoby a nespravedlnosti.... [-]

Spojené království Brighton
Kontaktuj školu
Angličtina
Kombinované
Kampus
Přečtěte si více v češtině
Adresa, 1. řádek
Institute of Development Studies Library Road Brighton BN1 9RE UK
Brighton, Anglie, Spojené království